Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(56 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2147 komentarjev)
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2014 12:10:36
če nimaš javnega prevoza, sicer ne vem koliko km je do prvega javnega prevoza, ti ga ne bojo prodali, sej če službe nimaš in če si v stečaju jo moraš iskati in hoditi na razgovore, samo pogovoriti se moraš s stečajnim in mu to tudi povedati, je pa res, da avto ne glede na ceno prodajo, če morajo
#14804
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2014 13:28:44
Kar se avta tice ga lahko imas samo obvesti stecajnega in sodisce ce zaprosis sodisce da potrebujes vozilo za prevoz v sluzbo ti v stecaju to sodisce odobri nakup
Seveda v manjsi vrednosti do 1000 eu
#14805
LOLA S
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.7.2014 08:03:11
Hvala vsem za odgovore in pomoč!!!
#14806
ecan
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.7.2014 17:05:41
Mama in oče sta v osebnem stečaju. Zanima me kako je s cenitvijo hiše in cenilcem. Ali se morajo napovedati kateri dan in uro pridejo, ali lahko pridejo, kadar se jim zahoče. Mi smo na morju in se bojim, da bi poleg vsega dobili še kazen, ker nas nebi bilo doma, ko bi prišli to oceniti.

Zanima me tudi, kako je potem s prodajo hiše, ali dražba poteka na domu (naši hiši), ali na občinskem sodišču, ali celo na občinskem sodišču stečajne opraviteljice.

Kakšne so možnosti, da hišo odkupimo preko tretje osebe in do katerega družinskega kolena je prepoved odkupa nepremičnine.
Kako narediti ta odkup?
Oba z mamo sta 1/4 lastnika (1/4 oče, 1/4 mama) nepremičnine. Hiša ni etažno razdeljena. Kaj se zgodi, če nam uspe odkupiti samo 1/4 nepremičnine, druga pa se ne proda, ali se proda nekomu drugemu?
Hvala
#14807
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.7.2014 18:28:12
ecan, sodni cenilec se ti vsekakor napove dobiš pošto, takrat moraš biti doma, ker pregleda celo hišo in napiše cenitev.Ko dobite pošto kdaj pride cenile, ga lahko pokličete in se dogovorite za nov termin, seveda, če boste za pošto izvedeli. Za kazen ne vem, če je kakšna sicer ne vem če sploh je. Sicer pa sodišče od 14 7. do 14.8. 2014 na dopustu in dvomim, da bodo takrat poslali cenilca, je pa vse mogoče. Prodaja hiše poteka na sodišču, na sodišče pridejo potencialni kupci, ki so uplačali aro to je mislim, da 10 % od vrednosti hiše. Je pa res, da na prvo dražbo ne pride nihče, na drugo dražo pa pridejo interesenti, ker se na drugi draži hiša prodaja za 50 % manj kot je ocenjena. Na dražbi je pa tako, tam se pa gre kdo da več, zdaj če je kdo močno zainteresiran za hišo pač vztraja na dražbi in jo na koncu kupi. Je pa tudi res, da na takih dražbah se nahajajo ljudje, ki imajo denar, dobijo hišo poceni in jo potem prodajo za več kolikor so jo kupili. Tako to delajo. Mislim pa, to nisem sigurna, da jo lahko kupi kdo jo hoče, ne glede na sorodstvene veze, ne vem zakaj bi bila ovira, recimo, da jo hoče kupiti ne vem sestra, brat, od očeta ali mame ali pa kdo drug. To se je dobro pozanimati. Kar se tiče odkupa druge četrtine, mislim, da noben kupec ne bo kupovl eno četrtino, drugo pa ne. Sicer ne vem kakšna je hiša in kako je grajena, prostori, vhodi, itd. To je zelo pomembno,ker če je ta druga četrtina samostojna in je posebej vhod v njo, pol je lahko problem in jo lahko kdo kupi. Ne vem, to veš ti. Ne vem pa tudi čigave so druge 2/4 hiše, nikjer nisi napisal. To kar sem ti napisala so moje lastne izkušnje, samo, da sem jaz imela stanovanje in je potekalo tako kot sem ti napisala. Da vi odkupite hišo oz. sorodniki ali prijatelji, enostavno o dražbi boste obveščeni in takrat se mora tisti od vas ki bo to hišo kupil mora položiti varščino tako kot sem napisla in sodeluje pri dražbi. To je to. Upam, da sem ti dokaj dobro razložila, če pa še kaj ne veš ali ti ni razumljivo pa vprašaj
#14808
ecan
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.7.2014 18:58:05
Šejk,
Stečajna upraviteljica nam je rekla da sorodniki ne morejo kupiti hiše, lahko da me je hotela "nategniti".

Glede četrtin je pa sledeče: Vhod je skupni, polovica hiše pa je razdeljena na dve enakovredne četrtine. Ker sta starša oba v osebnem stečaju, a pri različnih stečajnih upraviteljih (ker imata terjatve do popolnoma različnih upnikov), se po vsej logiki hiša nebi smela prodajat v celoti (ker tako polovica upnikov nebi bila poplačana), ampak po 1/4. Iz tega sledi, da morajo biti za polovico hiše, ki se deli na različni dve četrtini, dve različne dražbe. Pozabil sem omeniti, da sta starša ločena a živita v isti polovici hiše. Drugi dve četrtini so sosedovi, on živi notri, ima svoj vhod. S sosedovimi 2/4 nimamo mi nič. Še enkrat vprašanje: Npr., na mamini dražbi, ki jo prijavi stečajni upravitelj, kupimo 1/4 hiše, na očetovi, ki je vrjetno ne bo hotel nihče, ker ima skupni vhod, pa nam zmanjka denarja. Stečajna upraviteljica nam je razložila, da če se nepremičnina ne proda, je v lasti države. Sedaj pa "hakeljc", 1/4 odkupimo, druga četrtina ostane državi.
#14809
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.7.2014 21:46:12
Jaz ti svetujem, da stopiš do kakšnega odvetnika in mu vse to razložiš in ga vprašaš kaj se da in kaj ne, samo pejt do takega odvetnika, ki se razume v te stvari oz. stečajne stvari, ker niso vsi odvetniki za vse, da ne boš samo plačal posvet, boš pa na istem. Ta posvet te košta tam do 50 evrov ne več. Moje mišljenje je, da nobeden ne bo kupil hišo samo četrtino in imel še koga zraven, razen seveda, če to ni več stanovanjska hiša in je več stanovanj, to pa je drugo, pol pa lahko kupi negdo. Sicer pa jaz mislim, da če bo že kdo kupil eno črtrtino, jo ne bo kupil zase ampak jo bo preprodal naprej za večji denar, njemu bo pa itak vseeno kdo je še v hiši, jaz tako stanovanje sigurno ne bi kupila, so pa nekateri ki kupijo. Dobro premislite, ni mi pa tudi jasno zakaj ne bi mogli kupiti sorodniki hiše, to mi je mimo, pač imajo denar in jo kupijo, pa kaj.Moj nasvet, pejte do odvetnika bo najbolje.
#14810
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.7.2014 11:02:30
Sorodniki komot kupijo nepremičnino na dražbi. Ne smeš je pred stečajom nanje prepisat, ali za full mali denar prodat. Jaz sem bil lastnik 1/16 stanovanja (po dedovanju) in so ostali lastniki (sorodniki: oče, mama, sestra) dobili celo predkupno pravico. Seveda niso uveljavljali ker tukaj gre za polno ocenjeno vrednost. Potem so pa na 3 dražbi za 50% vrednosti kupli.(2. dražba je bila za 70% vrednosti).
Tako, da to, da sorodnik ne more na dražbi kupit je lari fari.
Glede tega, da pa je v tvojem primeru v vsakem stečaju 1/4, pa se lahko stečajna dogovorita in prodajata skupaj na eni dražbi, tako, da lahko kupec kupi celoto 1/2....
#14811
Yacka
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.7.2014 11:30:41
Če gre za solastnino imajo ostali solastniki predkupno pravico.

Omejitve pa so v 337. členu ZFPPIPP: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735
#14812
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.7.2014 11:34:47
Za dodatno pomoč, 18. člen določa, kaj pomeni ožje povezana oseba:

18. člen

(ožje povezana oseba)

Ožje povezana oseba posamezne osebe je:

1. njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti,

2. otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz 1. točke tega člena, ki nima polne poslovne sposobnosti,

3. polnoletni otrok ali posvojenec,

4. starši ali posvojitelji,

5. bratje in sestre,

6. oseba, ki z njo živi v skupnem gospodinjstvu,

7. druga oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti in ji je dodeljena v skrbništvo.
#14813
vali
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.8.2014 11:57:13
Pozdravljeni!

Imam eno vprašanje. V OS sem od marca lani. Imam 13 letnega sina, anj prejemam otroški dodatek in preživnino od očeta.
Se pravi: vse skupaj sem dobila 599,00 Eur plače in 206,00 Eur za prvega otroka. V teh 206 Eur je bil že všte otroški dodatek in preživnina, tako da sem dobila od plače nakazano samo še razliko, ki je znašala okrog 80 Eur. (otroški dod. 27 in preživnina 100 Eur).

Zdaj pa me nekaj zanima. S 1.7. sem izgubila službi in se prijavila na Zavodu za zaposlovanje, kjer bom 6 mesecev prejemala nadomestilo. Prejela sem odločbo da bom za prve 3 mesece prejemala po 570 Eur, zadnje 3 pa 430, v kolikor prej ne najdem službe seveda. A meni zdaj še vedno pripada ta dodatek za prvega otroka? Zdaj sem gledala tabelco in letos se je ta znesek zvišal na 212 Eur, otroški dodatek se mi je tudi zvišal in ga bom prejela v višini 47 Eur. Pa 100 Eur preživnine za otroka. Se pravi bi še nekje 60 Eur morala dobiti dodatka za otroka. Ne vem kam se naj obrnem, sem pisala stečajnemu, ni bilo odgovora, na Cesnter za socialno delo, tud ni bilo odgovora, zdaj sem poslala mail še na Zavod za zaposlovanje.

A kdo ve kaj o tem? Sem do dadatka še upravičena? A je potrebno kje vložiti kakšno posebno vlogo? Prosim za pomoč.
Hvala.
#14826
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.8.2014 18:45:31
ne vem kdo ti je to naracunal, ampak naceloma bi morala dobit zase 603,32€ kolikor znasa minimalna placa od 01.01.2014 (599€ je bilo v letu 2013) in nato za otroka znesek, ki ga omenjas - plus otroski dodatek in prezivnino! Ce bi meni naracunali tako kot tebi, bi naslednji dan pustila sluzbo, ker ti dobis od place tocno toliko kot bi dobila socialne pomoci za vaju z otrokom! Pa se stroske imas s prihodom in odhodom v sluzbo.
Zdaj ko si na Zavodu bi naj bilo izplacilo isto, torej nadomestilo + zanesek za otroka (vzdrzevanega clana) + otroski dodatek + prezivnina.
Kdo ti je naracunal koliko moras dobit? Sodisce? Stecajni? Banka?
#14827
vali
Osebni stečaj - osnovne informacije
10.8.2014 12:55:10
Ko sem hodila še v službo mi je stečajni rekel da dobim minimalno plačo in dodatek za otroka. Sem vprašala glede tega če dobim ta dodatek + otroški dodatek + preživnina. Rekel mi je da se od tega dodatka odšteje preživnina za otroka in otroški dodatek. Tako da sem dobila samo razliko.

Iz borze pa zdaj dobim prve 3 mesece 70% neto plače, sem že dobila odločbo od zavoda za zaposlovanje. Verjetno bom morala iti kr tja in povprašati glede tega. Verjetno je moj stečajni zdaj na dopustu, ni dosegljiv na noben način. Po moje bi mi ta dodatek za otroka moral pripadati. Če sem ga prej dobivala ko sem imela višji dohodek, zdaj pa naj nebi... Naj se oglasim na CSD ali na Zavodu za zaposlovanje al kje. S telefonskimi klici do zdaj tud nisem imela sreče, kao obrnite se na stečajnega.
#14828
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
18.8.2014 23:19:10
Vali, stečajc te mastno nateguje.

Otroški dodatek (oziroma vsi socialni transferi) je popolnoma izvzet iz zneska, ki ti ga odobri sodišče (minimalka + en otrok, torej cca. 800€). *Poleg* tega imaš pravico dobit kolikor koli že otroškega dodatka, magari jurja, če ti pripada.
Je pa res, da se marsikdaj moraš skregat z njimi okrog tega, ali celo zahtevat uradno mnenje o tem od sodišča.

Dejansko za preživnino pa ne vem, kako se šteje. Bi bilo treba pogledat ZFPPIPP.

Zavod dobiš 70% plače, kot si jo imela. Če je bila minimalka, si pač na 70% minimalke (konkretno: nazadnje je bilo nadomestilo pri nekih 650 neto plače, dobrih 500 nadomestila).

Ti imaš še vedno pravico do tistih cca. 800€, zato moraš vsekakor dobit polno nadomestilo, preživnino in otroški dodatek.
#14834
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 08:14:07
je pa res da moraš to zahtevat in ustrajat, svetujem da če stečajni ni kooperativen da vse urejaš pisno z sodiščem.
v zakonu je jasno napisano da ti ob minimalni plači ostane še znesek za vzdrževane družinske člane plus vsi socialni transferji, in nič se ne odbija kot to prakticirajo nekateri upravitelji treba jih je pripeljati pred sodišče in sklepe sodišč ki bodo potrdili moje pisanje objavit.
#14835
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 13:47:59
Meni je tudi nekaj pametoval na to temo, da so ti zneski za otroke pač otroški dodatki ali socialna pomoč, da to ni vezano na plačo. Pa sem pisal sodišču, pa so mu razložili, da temu ni ravno tako, pa mi je potem kar nekaj denarja vračal
#14836
vali
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 16:00:08
Hvala za odgovore. Zdaj če prav razumem... Jaz zdaj dobim okrog 520 Eur nadomestila iz zazavoda za zaposlovanje. Dobim še 100 Eur preživnine in 43 Eur otroškega dodatka. Zraven te vsote bi morala potem še dobiti teh 212 ali kolikor je zdaj za vzdrževanega družinskega člana a ne? Ker jaz sem zdaj leto in pol ko sem bila še zaposlena dobila 600 Eur mn plače, 27 Eur otroškega in 100 Eur preživnine. Kot dodatek mi je podjetje še nakazalo le razliko od teh 127 do 206 za vzdrževanega družinskega člana.

Kot omenjeno sem zdaj iz zavoda dobila samo to nadomestilo pa otroškega in preživnino. Sem klicala na socialno pa so mi rekli naj samopošljem obrazec za spremembo dohodkov da mi kao na novo zračunajo otroškega, o dodatku za otroka pa kao nič ne vejo. Da bi mi pripadalo.

A na sodišče pošljem dopis al kako? Da sem do zdaj prejemala samo razliko za otroka, zdaj pa sem sploh brez dodatka? Naslovim pa na stečajno pisarno al kam? Itak mi je krepka odpravnina šla...
#14837
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 16:10:49
Zdaj pa imam občutek, da se nekako ne razumemo.
Če si zaposlena in vzdržuješ otroka, ti lahko stečajc pobere ves denar, ki je nad minimalka+otrok (cca 800e). Če imaš neto plačo 900e, potem ti vzame 100e. Če imaš neto plačo 700e, dobiš celo, in ne pomeni, da ti je nekdo dolžan dat 800e plače. Govorimo tudi *samo* o neto plači. Prevoz in prehrana se tu ne štejeta in če sodišče ne odloči drugače, gresta na fiduciarni račun.
Torej, če imaš nadomestila 520e, potem dobiš teh 520e. Dobit moraš še preživnino in otroški dodatek, to ne spada v stečajno maso v nobenem primeru. Nihče ti pa ni dolžan dat razlike do tega, kolikor imaš odobreno maksimalno.
#14838
vali
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:04:44
Schoo... Trenutno sem na zavodu za zaposlovanje, brezposelna. Prav si razumel, dobivam nadomestilo v višini 520 Eur, preživnino za otroka in otroški dodatek.

Prej, ko sem bila zaposlena sem dobivala min plačo, se pravi 600 Eur, stečajni mi je rekel da mi pripada še 206 Eur za vzdrževanega člana. V teh 206 Eur je bil že vštet otroški dodatek in preživnina. Se pravi skupaj sem dobila nekje 800 Eur. Nakazilo od podjetja sem dobila v 2 virmanih. 600 za min plačo in razliko med preživnino in otroškim dodatkom do teh 206 Eur. (206 - (27 otroški + 100 preživnina)), se pravi okrog 80 Eur še dodatka, skupno nakazilo plače je torej znašalo 680 eur. Višek plače ter potni stroški in nadomestilo za malico je pa šlo v stečajno maso.

Zdaj pa iz zavoda dobivam samo 520 Eur nadomestila. Kot omenjeno dobivam še otroškega dodatka 43 Eur in 100 Eur preživnine. Če mi je prej pripadal še dodatek za otroka ne vem zakaj mi zdaj ne ko je moj dohodek še nižji. Se pravi bi zdaj od socialne morala dobiti še nekje 70 Eur. 212 - (43 otroški + 100 preživnina)) tako je bilo doslej. oziroma če je preživnina in otroški dodatek izvzet potem bi morala dobiti še teh 212 za vzdrževanega družinskega člana. Ni mi zdaj čist jasno kaj mi pripada in kaj ne.
#14839
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:32:46
Po moji logiki bi morala sedaj dobivat:
* 520 € nadomestila
* 43€ otroškega
* 100€ preživnine
=663€ (ta znesek bi ti morala banka izplačat!)

Za vzdrževanega družinskega člana sedaj ne moraš dobivat, ker je tvoje nadomestilo nižje od skupne vsote (minimalne plače + dodatka za vzdrževanega člana)!
Če bi pa bilo tvoje nadomestilo iz zavoda višje ali enako od 809€ (603+206) pa bi dobila tudi to.
Šele, ko ne boš več na zavodu, boš dobila socialno pomoč zase in za otroka - tam pa je taka matematika kot ti jo je tvoj stečajni naračunal še za časa, ko si bila zaposlena...
Kot sem že omenila bi ti morala že prej dobivat:
* 603€ minimalne plače zase
* 206€ dodatka za otroka
* 43€ otroškega
* 100€ preživnine
=952€

Ne vem nooo, ampak jaz bi sestavila dopis na sodišče v stečajno pisarno, navedla svojo opravilno št. in sodnika/sodnico in priložila bančne izpiske, ter zahtevala, da mi stečajni upravitelj s fiduciranega računa vrne preveč nakazane zneske!
#14840
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:53:52
zasledila sem, da se je s 30.07.2014 spremenil ZiZ in kolikor razumem ta omejitev na 70% minmalne plače oz. 552,4€ neto ne velja za nas, ki smo ž e v stečaju in imamo že izdane sklepe

http://www.mp.gov.si/nc/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/6878/

začnejo veljati in se uporabljati 30. julija 2014, vendar pa pri tem opozarjamo, da so izvrševalci sklepov o izvršbi pri njihovem izvrševanju dolžni upoštevati in ravnati v skladu s prejetim (pravnomočnim) sklepom o izvršbi in v skladu z v izreku opredeljenimi omejitvami izvršbe.
#14841
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:54:32
.
#14842
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:54:47
.
#14843
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 18:43:18
A bi raje dobila po novem ZIZ? Sem prepričan, da ti je sodišče pripravljeno popravit odločbo, da velja po novem ZIZ...
#14844
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 19:48:51
schoo napisal:
A bi raje dobila po novem ZIZ? Sem prepričan, da ti je sodišče pripravljeno popravit odločbo, da velja po novem ZIZ...

Ne, itak, da ne bi imela po novem, je ze po starem dovolj odtegljaja
#14845
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se