Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(57 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2381 komentarjev)
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.2.2015 20:21:29
ne počnite takih dram, čisto enostavno je. Moj mož je bil v stečaju in prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. Službe pri nas ni dobil, ker je za naše delodajalce prestar, za Avstrijce je pa super. Dobil je službo, ko ga je poklical agent, ki ureja službe v tujini. Možu je ponudil službo v Bad kleinkirchheim kot kuhar. V Sloveniji se ni odjavil iz Zavoda, tam pa je bil prijavljen vse uradno, ker avstrijci se ne grejo dela na črno, pri njih je vse pošlihtano kot je treba. Plačo mu je delodajalec v avstriji nakazoval na hčerin račun, nič niso spraševali čigav je račun, samo nakazali so. Noben mu ni delal problemov, prejemal je pa minimalno plačo, ki jo imajo avstrijci in to je 1100 evrov. Ko je bilo potrebno javiti se pri svetovalki na zavodu, ker se moraš javiti takrat ko ti da termi, se je pač javil pri njej, sta se pogovorila in to je to.Delodajalcu je povedal, da mora v Slovenijo javit se na zavodu, imel pa tudi tako službo in delodajalca, da se je lahko vse zmenil in uredil. Nobenih komplikacij nič. Stečajnemu upravitelju sem jaz vsak mesec poslala poročila, mož mi je podpisal papirje, jaz pa sem samo napisala poročilo. Lahko bi tudi odprl račun v Avstriji, pa ga ni hotel in ne bi imel nobenega problema. Naše sodišče, stečajni upravitelji, Zavod za zaposlovanje nimajo vpogleda v Avstriji, na njihov zavod ali banko. Kam pa bi prišli, če bi lahko vsaka država pogledala v bančne račune v tujini ali pa prekontrolirala Zavod za zaposlovanje. Nehite, nič ni razvidno in nič se ne vidi, samo delati moraš po pameti. Nič na veliki zvon obešat, nobenemu povedati kje si, kje delaš, to vejo samo tvoji oz. samo žena, niti otroci ne smejo vedeti če so majhni, ker se hitro lahko zagovorijo. No ko je mož zaključil sezono,se je seveda vrnil domov, ker pa je bil tam uradno prijavljen je dobil še vrnjeno dohodnino in to ne malo kar veliko, pa še 13 in 14 plačo. Vem pa, da ne morejo preverjati, ker mi je to zaupala tudi na zavodu. Tako, da tisti, ki hoče delati v Avstriji in je pri nas prijavljen na Zavodu, naj le gre ampak naj se ne odjavi iz zavoda, ker bo stečajni pol imel pomisleke. Tako, da nehajete z ugibanji, kaj bi, če bi. Ja če se razve, da to počneš, delaš v Avstriji nisi pa to povedal stečajnemu, ja seveda ti gre stečaj logika, samo zakaj bi to povedal, če stečajni nima vpogleda v tujini. Poleg tega ti avstrijci ne bo nič trgali od plače in nakazovali na račun stečajnega, ker naša sodišča ne morejo poslati papirjev o rubežu na plači. To se avstrijcev ne tiče. Ja pa plačilno listo je tudi dobival, vse uradno. Upam, da sem bila dosti razumljiva.
#15157
lini85
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.2.2015 20:41:11
Šejk, mi prosim zaupaš email, da te kontaktiram?? Vidim, da mi lahko pomagaš pri tem.
#15158
lini85
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.2.2015 23:09:33
Šejk, lahko prosim poveš svoj email da te kontaktiram za pomoč?
#15159
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.2.2015 08:03:04
zagiluna@gmail.com
#15160
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.2.2015 08:05:55
lahko me tudi pokličeš po telefonu bo lažje, 031/375345
#15161
lini85
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.2.2015 08:28:50
Super. Hvala 1000000000krat!!!
#15162
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.3.2015 09:52:14
Ali je kdo od vas imel primer da mu je sodisce podaljsalo oz.skrajsalo preizkusno obdobje stecaja? V naprej hvala.
Lep pozdrav
#15168
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.3.2015 09:52:44
Ali je kdo od vas imel primer da mu je sodisce podaljsalo oz.skrajsalo preizkusno obdobje stecaja? V naprej hvala.
Lep pozdrav
#15169
Ledica
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.3.2015 15:08:31
Poznam en primer, ko je oseba v postopku OS dobila ugovor na odpust obveznosti. Sodišče ji ni ustavilo odpusta, ampak ji je le podaljšalo dobo za 3 mesece. Čez par mesecev pa se ji bo preizkusna doba zaključila.
#15170
orel
Osebni stečaj - osnovne informacije
13.3.2015 02:53:50
Spoštovani,

ker sem nov na forumu imam nekaj vprašanj in sicer:
-punca je v os
(kako je z posojili,za katere so podpisane menice?se menice ustavijo oz se mora dolg posojila prijaviti v stečajno maso?ali te lahko podjetje po postopku os toži,saj baje ta posojila ne zastarajo?
-rad bi se civilno poročila.kako bi to vplivalo na celoten postopek os-bi bila zaradi tega kaj prikrajšana?
-kam in na koga nasloviti prošnjo za izplačilo malice in potnih stroškov,saj baje sodišča tze prošnje gladko zavržejo.

hvala vam za pomoč

lp
#15171
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
13.3.2015 16:31:15
Vsi dolgovi in vsa posojila se ustavijo,ko je začet postopek osebnega stečaja, ko prejme sklep o pričetku stečajnega postopka.Takrat ko se izda sklep o pričetku stečaja imajo upniki mislim, da 3 mesece časa, da se prijavijo v stečajno maso. Seveda stečajni upravitelj terjatev lahko sprejme ali jo oporeka, ampak to se vas ne tiče, to se tiče upnika, ker je verjetno nekaj pri terjatvi naredil narobe. Upniki imajo tudi možnost, da dajo ugovor na odpust obveznosti, če je to zaprosila. Vse je odvisno kakšni so upniki, jaz sem imela srečo pa se ni noben pritožil. Ko poteče ta rok prijav terjatev, zdej ne vem ali takoj na začetku dobite rok preiskusne dobe, ki je od 2 do 5 let, odvisno od sodišča in sodnika. Ko vam poteče preiskusni rok, če ni noben upnik ugovarjal, izda sodnik sklep o odpustu obveznosti, če je to zaprosila, recimo 1.4. je rok ko se zaključi preiskusna doba, pol pa se čaka na pravnomočnost 15 dni, če se v tem času nihče ne pritoži je sklep pravnomočen in se vam vse terjatve, ki ste jih imeli pred pričetkom stečaja odpišejo, tudi tiste, kateri upniki se niso prijavili v stečajno maso, to je pač njihov problem, da se pa niso prijavili je verjetno nekaj narobe z njihovo terjatvijo. In zadeva je zaključena. Ko je vse pravnomočno, kdor koli vas bo terjal po zaključku stečaja na sodišču za terjatev, ne bo dosegel nič, ker vsi upniki dobro vejo, da je vse brez predmetno, če je bil odpis dolga, ampak nekateri probajo, vi morate na to izvršbo, če jo dobite v vsakem primeru ugovarjati, obrazložiti, da ste bili v stečju, da je terjatev nastala pred pričetkom, priložiti vsa dokazila, to je vse pravnomočne sklepe, seveda mora vsak sklep biti poštempljam, da je pravnomočen in z katerim dnem in bo sodnik enostavno zadevo sicer vodil, samo zaključek bo, da ne more terjati, ker je terjatev nastala pred stečajem. Kar se pa tiče malice in prevoza, ja res je so kar rigorozni kar se tega tiče. Vi se morate zmeniti z stečajnim upraviteljem glede prevoza in malice, vse kar bo on odobril, bo tudi sodišče, samo prošnjo boste morali poslati na sodišče, preden pa pošljete se pogovorite z stečajnim. Jaz sem dobila oboje, mož samo prevoz, eni pa ničesar, vse je odvisno od stečajnika. kar se pa tiče poroke, je pa bolje, če sta še neporočena dokler je stečaj, če pa se že poročita, pa itak nima nobenega pomena, ker dokler je v stečaju ji noben rubežnik ne bo težil in grozil, ker ne sme. Sicer nekateri stečajniki probajo, pa sprašujejo po dobrinah partnerja, ampak ne sme, ker če je to na njegovo ime mu ne morejo vzeti. Prikrajšana pa nimata kaj biti.
Upam, da sem bila dovolj jasna.
#15172
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.3.2015 19:02:18
Mene zanima ali mora NLB po končanem osebnem stečaju in odpustov dolgov izbrisat vse dolgove katere sem imel pri njih,prav tako iz SISBONA.Vem da v SISBONU ostane zaznamek o osebnem stečaju in odpusto obveznosti vendar ne več Kot štiri leta po koncu stečaja in odpusta obveznost.
#15174
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.3.2015 19:02:24
Mene zanima ali mora NLB po končanem osebnem stečaju in odpustov dolgov izbrisat vse dolgove katere sem imel pri njih,prav tako iz SISBONA.Vem da v SISBONU ostane zaznamek o osebnem stečaju in odpusto obveznosti vendar ne več Kot štiri leta po koncu stečaja in odpusta obveznost.
#15175
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.3.2015 19:40:19
Če dobite odpust dolgov, pol vam morajo izbrisati. Je pa nekaj, moj mož je imel 200 evrov limita pri SKB banki, ko je šel v stečaj, je SKB banka zaprla račun in mu odpisala 200 evrov. Zdfaj po zaključenemu tečaju, je hotel odpreti račun v SKB banki in njihov odgovor je bil tak, ker smo vam odpisali 200 evrov, če hočete sedaj pri nas odpreti račun, morate najprej poravnati teh 200 evrov, pa vam odpremo račun in mož je rekel hvala lepa, bom v drugi banki odprl račun. Tako, da to znajo pol naprej _meta_ti, samo ni vam potrebno poravnati, če je bil odpust. Kar se pa tiče sis bona, pa ni res, da je zaznam 4 leta notri, jaz sem zaključila stečaj pre 2 leti in imam sis bon čisto čist,vse je bilo izbrisano, ko sem zaključila stečaj. Enim avtomatično izbrišejo, eni pač morajo napisati pritožbo na sis bon.
#15176
orel
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.3.2015 21:25:07
Spoštovani,

Že kar nekaj sem prebiral med to temo za osebni stečaj.
Zanima me pa še sledeče:

končal sem os,sedaj pa zaradi sis bona, ne dobim nikjer posojila (čeprav nisem sel v os zaradi posojil in bančnega kredita).
imate po tem končanju sploh možnost najema majhnega posojila?

-kot pravite nekateri,se v sis bonu hranijo podatki največ 4 leta po pravnomočnosti o končanju os,
(ali obstaja način,da se ti podatki izbrišejo prej oz.je kakšna možnost pritožbe....)

Za koristno info se vam iskreno zahvaljujem
#15177
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.3.2015 22:16:26
Podatki, ki jih banke, hranilnice in druge pravne osebe po 390.a členu ZBan-1 dnevno posredujejo v SISBON, so:
vir: http://sisbon.si/sl/informacije-o-sistemu-sisbon/podatki-v-sisbon

a) podatki o komitentu
osebno ime,
datum in kraj rojstva,
davčna številka,
naslov stalnega prebivališča,
naslov začasnega prebivališča,
podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti),
podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum pravnomočnega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka).

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja.
#15178
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.3.2015 08:09:54
Ne vem če je to kar se tiče sisbona točno, jaz sem končala osebni stečaj pred 2 leti, je pravnomočen tudi sklep in imam sisbon čisto čist, nič ni nobenega zaznamka notri, ne o stečaju, ne o zaključku, ne o kreditih, ki sem jih imela. Kar se pa tiče kredita OREL je pa tako, čisto odvisno od banke, če ti bo odobrila kredit, kredit, ki ti ga bo zavarovala zavarovalnica, ga sigurno ne boš dobil, ker ti ne bo odobrila zavarovalnica, hitri kredit, ki ti ga pa da tvoja banka pa dobiš, samo je odvisno od tvoje osebne bančnice in šefa poslovalnice. Jaz sem recimo na svoji banki dobila hitri kredit 4500 evrov, je sicer malo dlje trajalo, da so mi ga odobrili, samo so mi ga dali. Ne vem sicer kdaj si zaključil osebni stečaj in kdaj je bila pravnomočnost.
#15179
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.3.2015 08:10:12
Ne vem če je to kar se tiče sisbona točno, jaz sem končala osebni stečaj pred 2 leti, je pravnomočen tudi sklep in imam sisbon čisto čist, nič ni nobenega zaznamka notri, ne o stečaju, ne o zaključku, ne o kreditih, ki sem jih imela. Kar se pa tiče kredita OREL je pa tako, čisto odvisno od banke, če ti bo odobrila kredit, kredit, ki ti ga bo zavarovala zavarovalnica, ga sigurno ne boš dobil, ker ti ne bo odobrila zavarovalnica, hitri kredit, ki ti ga pa da tvoja banka pa dobiš, samo je odvisno od tvoje osebne bančnice in šefa poslovalnice. Jaz sem recimo na svoji banki dobila hitri kredit 4500 evrov, je sicer malo dlje trajalo, da so mi ga odobrili, samo so mi ga dali. Ne vem sicer kdaj si zaključil osebni stečaj in kdaj je bila pravnomočnost.
#15180
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.3.2015 20:54:53
Ne vem kako sploh ta zakon o SISBONO spoštujejo ,ker kot vidim enim sploh ne vpišejo vsega drugim pa popolnoma vse.Naprimer Končal sem osebni stečaj pred 1 letom prav tako istočasno odpust obveznosti.Ko sem zaprosil za izpis iz SISBONA .Ni kjer ne piše ,da sem imel Osebni Stečaj in odpust obveznost piše samo koliko dolgujem banki.Grem na banko po informacije kjer mi trdijo,da je bil dolg izbrisan,po vprašanju zakaj mi potem SISBON izkazuje vsoto,ki je bila izbrisana mi za trdijo,da bo tako še 4 leta.Sedaj me pa zanima zakaj se vsota dolga pojavlja v SISBONU če dolga praktično več ni kar pomeni,da mi je sodišče dolg odpustilo in se ne sme več pojavljat v SISBONU,Ker se je stanje spremenilo z sklepom o odpustom obveznosti.Bi sedaj moral SISBON Stanje popravit in Samo imet v pisano Sklep o koncu Stečaja in sklep o od pusto obveznosti,Ker dolga ni več.Če prav sem zaprosil za popravek mi še odgovorili niso.Če je kdo imel kak podoben primer vas prosim,da mi odgovorite kako ste ga uredili.
#15185
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.3.2015 21:31:56
Z odpustom obveznosti upnik ne more terjati več od tebe da dolg plačaš. Dolg pa še vedno obstaja.
#15186
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.3.2015 22:46:48
Kako lahko dolg obstaja če je bil odpuščen in odpisan.
#15187
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.3.2015 22:47:25
Kako lahko dolg obstaja če je bil odpuščen in odpisan.
#15188
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.3.2015 09:23:27
Ne gre za odpus dolgov. Gre za odpust obveznosti. Torej tebi ni dolga treba poplačat. Lahko ga pa. In dolg še vedno obstaja.
#15189
demo
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.3.2015 12:06:34
Osebni stečaj - osnovne informacije 1 A RES NIHČE NE VE ODGOVORA???
Živjo.
Imam tudi jaz eno vprašanje.: Ko sem začela z osebnim stečajem sem imela avto na leasing, za katerega sem imela tudi poroka. Avto sem morala, kljub temu, da ga stečajni ni želel voditi kot mojo lastnino, vrniti leasing hiši, ki je svojo terjatev uveljavljala v mojem stečaju. Dali so izjavo, da bodo avto prodali in če bo denarja več, bodo višek dali v stečajno maso. Dali niso nič, terjali pa tudi ne. Moj stečaj je postal pravnomočen decembra2014, danes pa mi je gospod, ki je bil moj POROK prinese, da ga terjajo za plačilo 118,35 eur. (v stečajni masi je bilo 4.700 eur).
Ali lahko zdaj, ko je stečaj pravnomočen terjajo njega, čeprav smo pogodbo prekinili, ko sem vrnila avto*?
No, avto so prodali, ostal je dolg okoli 180 eur. Ko sem jih na leasing hiši vprašala kaj se gredo, saj so sami prekinili pogodbo, so odgovorili, da z menoj so jo res, s porokom pa ne. Meni ni nič jasno. A se komu kaj sanja o tem?
#15190
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.3.2015 13:49:30
Ce prav razumem je nekomu sodisce brez ugovora upnikov podaljsalo za tri mesece.pri meni se je en upnik pritozil da je moja poskusna doba prekratka in tako mi je sodisce podaljsalo stecaj za dve leti. Lp
#15191
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se