Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(57 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2418 komentarjev)
MarijaH
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:28:44
Napaka. Vrniti bos morala to kar si vec dobila. Njihova napaka ali ne, ves koliko lahko dvignes in to je to. Jaz sem morala denar prinesti stecajnemu.
#15218
MarijaH
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:29:27
Napaka. Vrniti bos morala to kar si vec dobila. Njihova napaka ali ne, ves koliko lahko dvignes in to je to. Jaz sem morala denar prinesti stecajnemu.
#15219
MarijaH
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:35:00
Napaka. Vrniti bos morala to kar si vec dobila. Njihova napaka ali ne, ves koliko lahko dvignes in to je to. Jaz sem morala denar prinesti stecajnemu.
#15220
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:37:17
Hvala vsem.Ja kako pa ste stečajnemu obrazložili zakaj že na banki niste povedali da lahko manj dvignete kot pa ste.Pa je dolgo trajalo da je stečajni ugotovil dvig.Izpiskov pa ne rabim pošiljat.
Lp
#15221
Ledica
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 15:13:49
Vsak mesec moraš dvignit toliko kolikor lahko, če ne dvigneš pomeni, da ne rabiš. Kar ostane gre na finduciarni račun. Zato bodi pazljiva. V tem primeru je banka naredila napako. Zavedaj se, da ti zaradi tega pade odpust obveznosti. Ne zanašaj se na to, da ne bodo izvedeli, kaj pa če pride kaj nepredvidljivega in stečajni zahteva vse izpiske od banke? Predlagam ti da, kar ti je banka ob dvigu več izplačala vrneš na tvoj TR.

Sej boš kmalu normalno in to že ko ti bodo izdali slep o odpustu obveznosi.
#15222
Petronij
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 15:53:45
Lep pozdrav.
Jaz imam pa eno vprasanje za te ki ste bolj na tekočem z zakoni glede izplačil v OS. Slišal sem da je po novem da ti mora na računu ostat tudi davčna v kolikor jo dobiš nazaj. Pa me zanima ali kdo kaj ve o tem?
#15223
Petronij
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 15:53:54
Lep pozdrav.
Jaz imam pa eno vprasanje za te ki ste bolj na tekočem z zakoni glede izplačil v OS. Slišal sem da je po novem da ti mora na računu ostat tudi davčna v kolikor jo dobiš nazaj. Pa me zanima ali kdo kaj ve o tem?
#15224
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
4.5.2015 10:19:49
selpet15 napisal:
Pozdravljeni !

Sam sem že cca 1,5 leta v osebnem stečaju in se na postopek kar navadil.
Edino kar me je letos zmotilo, da namesto 600 € lahko dvignem le 550€. Poklical sem tudi že svojo upraviteljico in je rekla da je tak zakon.
Ko pa sem poklical drugo stečajno pisarno so mi rekli da bi mi še vedno morali izplačevati 600 € oziroma minimalno plačo... Kje je kle fora


definitivno je za vse, ki smo v stečaju znesek, ki nam ga mora izplačat banka minimalna plača!
sem se glede višine za vzdrževane družinske člane obrnila na sodišče za pojasnila in sem od njih dobila sklep, ki navaja minimalno plačo - torej 604€
obrnite se na sodišče - zahtevajte od sodišča, da vam stečajni upravitelj vrne kar vam je bilo premalo izplačano...
#15230
demo
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.5.2015 19:06:19
Partner je 28.2.2015 zaključil preiskusno obdobje. Kljub dvema prošnjama o sklepu na sodišče, sklepa o končanju niso izdali. Kakšen je zakoniti rok?
upam, da tokrat dobim odgovor.
hvala
#15231
Ledica
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.5.2015 09:31:27
Iz zakona:
(2) Sodišče mora sklep o odpustu obveznosti izdati in objaviti v osmih dneh.
Toda če je bilo brez ugovorov itd.

Upam da ste urgence na sodišče pošiljali priporočeno ??

Takoj vložite nadzorstveno pritožbo na sodšče, ker če je vse OK, uradna oseba že krši zakon. Če rabite dodatne info glede nadzorstvene sporočite.
#15232
Iandre
Osebni stečaj - osnovne informacije
11.5.2015 23:02:05
Pozdravljeni,
tudi meni na DURSu trdijo, da se prednostne terjatve ne odpustijo...stečajni upravitelj pa da bi se morale in da ne obravnavajo vseh državljanov enako...
Imam pa malce drugačno razlago ki je iz l. 2015, kot nazadnje objavljena od Pa_link_e:

Odpust obveznosti po prvem odstavku 408. člena ZFPPIPP učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika,
ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja (2. točka izreka). - Odpust obveznosti pa ne učinkuje za
prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP in prvega odstavka 390. člena ZFPPIPP in tudi ne
za terjatev iz naslova:
1. denarne kazni ali odvzeta premoženjska korist, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem
postopku,
2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem,
oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, in
4. odvzema premoženja nezakonitega izvora.

Zanimivo bi bilo te različne sklepe za enak postopek zbrat, da se lahko borimo...
#15235
Iandre
Osebni stečaj - osnovne informacije
11.5.2015 23:26:26
Pa_link_a, tudi mene zanima kaj več glede odpusta obveznosti do ZZZS in SPIZ in bi prosil za kakšno info...
#15236
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
12.5.2015 13:09:53
pozdravljeni,tudi meni niso odpustili obveznosti do dursa kao da so prednostne in se ne odpišejo,in sem prejelže izvršbo kljub odpustu obveznosti in sem že dal vse možne pritožbe!!! če kdo kaj ve naj sporoči,ker baje so enim to vse odpisal!
#15238
tomica1971
Osebni stečaj - osnovne informacije
12.5.2015 13:37:44
Terjatve DURS se gledajo glede na čas nastanka terjatve pred začetkom postopka OS. Če so te nastale 3 leta prej se vedno odpišejo, tako lastne kot za zaposlene. V primeru, da se ne odpišejo in je OS zaključen z odpustom, praktično vsem FURS odpiše davčni dolg, če zato zaprosiš.

Primer, ko je imel človek v OS nepremičnino in so jo skozi postopek OS prodali. V tem primeru davčna ne glede na postopek OS zaračunava, zahteva NUSZ (stavbno zemljišče) od lastnika, torej človeka v OS, celotno trajanje postopka OS od začetka postopka do odločbe sodišča izročitve nepremičnine kupcu. Dolg do začetka postopka OS iz naslova NUSZ je v stečajni masi, potem seveda ne. Po koncu OS z odpustom pride človeku davčna izvršba za NUSZ. Človek zaprosi za odpis in DURS odobri, ne glede nato, da je človek po koncu OS zaposlen in sedaj prejema celo plačo. Tako, da FURS praktično zelo realno zadeve presoja in ocenjuje.
#15239
Iandre
Osebni stečaj - osnovne informacije
12.5.2015 20:38:54
meni so kršli 132. člen prvi odstavek, namreč niso zaustavili obeznosti s pričetkom stečaja in so sedaj nastale strašanske obresti.
In ko sem jih opozoril na to so ga zaustavli po štirih letih in mi poslali nov sklep, so kršili 132. člen drugi odstavek. Njihova razlaga je da nisem utrpel dodatne škode trdijo da imajo oni prav, torej moram zopet na sodišče, da jim dokažem da so kršili zakon!!
Za odpust obveznosti nočejo slišat, celo prepričevali so me na dursu naj plačujem vsak mesec nekaj, saj da je letna obrestna mera niska itd...a ima kdo izkušnje s to zadevo?

HAJDUK, objavi razlago iz sklepa, da ga primerjamo, kako si različna sodišča razlagajo isti zakon; del kako se prvi odstavek 21. in 390. člena vežeta na 408 člen...
na koncu bomo ugotovili da ima vsako sodišče svojo razlago..je pa res dvoumno napisano vse skup, prdvsvem v korist njim!
škoda da se ne javijo tudi tisti ki so v tem problemu z odpustom uspeli..
Ko dobim nove info jih bom posredoval, mogoče bodo komu v pomoč
Lp.
#15240
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
13.5.2015 06:59:08
lej,TOMICA meni niso odpisali in pika pa imam vse papirje o odpustu pravnomočno! bili so že pri meni iz davčne za dolg od leta 2009 ki bi moral biti odpisan pa ni ........noben pa ne ve kaj je za narediti ! vsi bi za vsak nasvet ali karkoli samo računali na koncu pa itak ni nič od tega ! dal sem že vse pritožbe pa ni nič.....tako da ne vem,če pa kdo slučajno kaj ve naj pa prosim napiše lp
#15241
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
13.5.2015 07:05:50
sklep o odpustu-Odpust obveznosti po prvem odstavku 408. člena ZFPPIPP učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika,
ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, razen za terjatve, kot jih določa čl. 408/2 ZFPPIPP (2.
točka izreka).
809-
#15242
Iandre
Osebni stečaj - osnovne informacije
13.5.2015 08:28:30
naprej od tukaj je važno (2. točka izreka)
#15243
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.5.2015 23:13:13
Osebni stečaj ali norčevanje iz ljudi.Po zaključenem osebnem stečaju si vpisan še Štiri 4 leta v SISBON, Kar je pravilno.Po 4 letih ko bi lahko začel normalno poslovat z bankami vzet kak trajnik ali kak manjši kredit,pa to ni mogoče če si slučajno ostal dolžan kak evro kaki zavarovalnici v Sloveniji ,ker potem si za pisan v črno listo zavarovalnic še deset let,in ni možnosti,da ti zavarovalnice kaj zavarujejo.V SISBONU bojo naši grehi izbrisani v zavarovalnica pa bojo ostali še deset let.To pa zato ker so pri nas zakoni zelo v neskladju.če kdo ve kako bi si to uredilo vas prosim ,čemi lahko odgovorite.
#15245
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.5.2015 23:13:41
Osebni stečaj ali norčevanje iz ljudi.Po zaključenem osebnem stečaju si vpisan še Štiri 4 leta v SISBON, Kar je pravilno.Po 4 letih ko bi lahko začel normalno poslovat z bankami vzet kak trajnik ali kak manjši kredit,pa to ni mogoče če si slučajno ostal dolžan kak evro kaki zavarovalnici v Sloveniji ,ker potem si za pisan v črno listo zavarovalnic še deset let,in ni možnosti,da ti zavarovalnice kaj zavarujejo.V SISBONU bojo naši grehi izbrisani v zavarovalnica pa bojo ostali še deset let.To pa zato ker so pri nas zakoni zelo v neskladju.če kdo ve kako bi si to uredilo vas prosim ,čemi lahko odgovorite.
#15246
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.5.2015 10:07:53
pozdravljena žlička, nasplošno je tako, da ko zaključih osebni stečaj ne moreš 10 let dobiti nič, nobenega kredita, leasinga, limita, izrednega limita tako je to pri nas. Tako, da tu ne boš mogla kaj dosti narediti. Kar se tiče limita, manjšega kredita ki ga ima vsaka poslovalnica svojega - temu se reče hitri kredit, izrednega limita je pa odvisno od tvoje poslovalnice, če ti ga odobri. Jaz imam odprt račun pri SKB banki in zelo uredu osebno bančnico, ki mi je po parih mesecih poslovanja, ko sem jo vprašala za redni limit, tudi odobrila, seveda z dovoljenjem šefa poslovalnice, dobila sem tudi njihov hitri kredit v višini 4500 evrov, seveda po odobritvi šefa poslovalnice, ker za njihov hitri kredit ni potrebno zavarovanje pri zavarovalnici in v vsakem primeru je odvisno od tvojega osebnega bančnika in vodje poslovalnice. Tako,da probaj z njihovim hitrim kreditom pa ti mogoče odobrijo. Jaz sem v zelo dobrih odnosih z svojo bančnico in me je pri šefici poslovalnice zagovarjala oz. morala je vse povedat in razložiti, da sem dobila odobreno, je seveda trajalo malo dlje, da so mi odobrili, so mi pa ga. Kar se pa tiče osebnega stečaja, vpisa v sis bon, zavarovalnic imam pa itak svoje mnenje, nas majhne ljudi zajebavajo in nam ne dajo kredite, ker smo bili v stečaju, tisti, ki pa so milijone zafural, pa spravili ogromno firm v stečaj, ta pa lahko odpre novo firmo in dobi kredit brez problema, tu bi se moralo nekaj spremeniti, da bi bil zakon za vse isti, ampak nažalost bomo rabili še vsaj 100 let, da se bo zakonodaja v sloveniji spremenila. Moj nasvet pejt na banko in probaj z hitrim kreditom, upam da nimaš NLB, ker jaz v NLB ko sem imela po stečaju tam odprt račun nisem uspela v ničemer, tako da sam tam zaprla račun in šla na SKB, sicer pa tako vse je odvisno od vodje poslovalnice, če je človeški in če se da z njim pogovoriti, pol ti tudi v NLB uspe. Veliko uspeha
#15247
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.5.2015 15:23:30
Jaz sem sedaj napisala ugovor na vladno službo za spremembo zakona .O osebnem stečaju in SISBONU In zavarovalnicah,da bi se zakon tako spremenil,da se zajame celotni sistem v sklop osebnega stečaja,ko se konča osebni stečaj in odpust dolgov.Da bi veljal za zavarovalnice enaka črna lista kot v SISBONU stiri leta potem pa izbris z črne liste.
#15248
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.5.2015 15:23:32
Jaz sem sedaj napisala ugovor na vladno službo za spremembo zakona .O osebnem stečaju in SISBONU In zavarovalnicah,da bi se zakon tako spremenil,da se zajame celotni sistem v sklop osebnega stečaja,ko se konča osebni stečaj in odpust dolgov.Da bi veljal za zavarovalnice enaka črna lista kot v SISBONU stiri leta potem pa izbris z črne liste.
#15249
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.5.2015 21:11:30
Vsi ki smo bili ali so še v stečaju bi morali pisat vladni Službi za zakonodaju,da se zakoni o bankah in zavarovalništvo glede vpisa v črne liste po istovetijo ,in da se po 4 letih izbrišejo vsi podatki iz SISBONA IN IZ ZAVAROVALNICE.Ter,da se spremeni zakon o osebnem stečaju tako,da zajame vse kar se dolžniku pripisuje Seveda če je imel uspešno odpust dolgov.Ker kot posameznik ne moreš ničesar doseč,kot vsi bi pa mogoče uspeli če bi vsi pisali na vladno službo za zakonodajo in spremembo zakonov.
#15250
tomica1971
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.5.2015 09:55:48
Po moji oceni zadeva nima smisla, ker država (zakonodaja) ne more posegati v suverene odločitve samostojnih pravnih subjektov (zavarovalnica, banka), tudi SISbon ni državna institucija. Odločitev posamezne banke ali zavarovalnice dati posameznika na svojo črno listo ni povezana le z OS, pač pa dajo tudi tiste ljudi gor, ki niso bili v OS. Tu niti ne gre za diskriminatornost, ker je to stvar posamezne banke ali zavarovalnice in ne vseh kot celote. Vsi upoštevajo SISbon in njihovo 4-letno zabeleženje, kasneje pa le tiste, kjer je posameznik pustil dobršen dolg, odpisan ali ne, ne igra vloge. Zakaj bi na koncu koncev neka banka dala nekomu kredit, limit, .., ki jo je že enkrat "napizdil". Podobno zavarovalnica, ki je zavarovala nek kredit, limit posameznika na banki in bila posledično plačilu banki "napizdena". To lahko oseba v OS ali ne.
#15251
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se