Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(57 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2400 komentarjev)
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.3.2015 21:31:56
Z odpustom obveznosti upnik ne more terjati več od tebe da dolg plačaš. Dolg pa še vedno obstaja.
#15186
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.3.2015 22:46:48
Kako lahko dolg obstaja če je bil odpuščen in odpisan.
#15187
žlička
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.3.2015 22:47:25
Kako lahko dolg obstaja če je bil odpuščen in odpisan.
#15188
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.3.2015 09:23:27
Ne gre za odpus dolgov. Gre za odpust obveznosti. Torej tebi ni dolga treba poplačat. Lahko ga pa. In dolg še vedno obstaja.
#15189
demo
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.3.2015 12:06:34
Osebni stečaj - osnovne informacije 1 A RES NIHČE NE VE ODGOVORA???
Živjo.
Imam tudi jaz eno vprašanje.: Ko sem začela z osebnim stečajem sem imela avto na leasing, za katerega sem imela tudi poroka. Avto sem morala, kljub temu, da ga stečajni ni želel voditi kot mojo lastnino, vrniti leasing hiši, ki je svojo terjatev uveljavljala v mojem stečaju. Dali so izjavo, da bodo avto prodali in če bo denarja več, bodo višek dali v stečajno maso. Dali niso nič, terjali pa tudi ne. Moj stečaj je postal pravnomočen decembra2014, danes pa mi je gospod, ki je bil moj POROK prinese, da ga terjajo za plačilo 118,35 eur. (v stečajni masi je bilo 4.700 eur).
Ali lahko zdaj, ko je stečaj pravnomočen terjajo njega, čeprav smo pogodbo prekinili, ko sem vrnila avto*?
No, avto so prodali, ostal je dolg okoli 180 eur. Ko sem jih na leasing hiši vprašala kaj se gredo, saj so sami prekinili pogodbo, so odgovorili, da z menoj so jo res, s porokom pa ne. Meni ni nič jasno. A se komu kaj sanja o tem?
#15190
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.3.2015 13:49:30
Ce prav razumem je nekomu sodisce brez ugovora upnikov podaljsalo za tri mesece.pri meni se je en upnik pritozil da je moja poskusna doba prekratka in tako mi je sodisce podaljsalo stecaj za dve leti. Lp
#15191
orel
Osebni stečaj - osnovne informacije
1.4.2015 01:52:35
Spoštovani,

Imam nekaj vprašanj v zvezi s postopkom OS in sicer:
-kako napisati st.uupravitelju in sodišču dobro prošnjo
za izplačilo poleg min.plače še prevoz in malice (na kaj
je treba biti pozoren?)
-poznam kar nekaj mamic samohranilk,pri katerih je st.
upravitelj dal zeleno luč za izplačilo letnega regresa in
dohodnine(oddana olajšava za otroka).
KAKO IN NA KAKŠEN NAČIN JE TO MOGOČE?
Iskrena hvala za odgovore,
Lp
#15199
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.4.2015 15:42:03
orel napisal:
Spoštovani,

Imam nekaj vprašanj v zvezi s postopkom OS in sicer:
-kako napisati st.uupravitelju in sodišču dobro prošnjo
za izplačilo poleg min.plače še prevoz in malice (na kaj
je treba biti pozoren?)
-poznam kar nekaj mamic samohranilk,pri katerih je st.
upravitelj dal zeleno luč za izplačilo letnega regresa in
dohodnine(oddana olajšava za otroka).
KAKO IN NA KAKŠEN NAČIN JE TO MOGOČE?
Iskrena hvala za odgovore,
Lp


iz lastne izkušnje ti lahko povem, da je isto sodišče na identično napisani vlogi podalo dva različna odgovora - torej je 1x odobrilo in 1x zavrnilo predlog za izplačilo malice in prevoza (je pa res, da ni šlo za istega sodnika oz. sodnico)...
#15204
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.4.2015 17:50:09
Pozdravljeni,
Obračam se na vas in upam da mi bo lahko kdorkoli pomagal.
Sem v osebnem stečaju in prejemam neto plačo cca 680 ( torej minimalno plačo). Vsak mesec dobim izplačilo 600 eur ostalo mi ostane na računu.Moja stečajna upraviteljica mi ostanek iz računa ne odteguje vsak mesec tako da se je na mojem računu nabralo 397 eur.Danes pa grem dvignit plačo in mi reče delavec na banki naj dvignem 997 eur.Komaj doma sem začela razmišljati da sem preveč dvignila.Kaj naj storim?Se je komu zgodilo kaj podobnega oziroma je kdo od vas že dvignil več kot pa bi lahko po pomoti bančnega delavca.Prosim vas pomagajte mi sem napsihirana od misli kaj bo ko bo stečajna videla dvig.
Hvala za odgovore in pomoč.
Lp
#15208
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 08:56:25
kot prvo stečajni ne gleda na račune, ker nima časa za take stvari, da bi vsakega posameznika preverjal, drugo banka ne bo šla čez zakon, če zakon pravi, da vam morajo izplačati minimalno plačo bo to tudi storila, ne bno kršila zakona, tretje, vam niso izplačevali vsak meseč minimalno plačo ampak samo del plače, torej je ostanek minimalne plače ostajal na računu, ker pa vam država ne sme vzeti več kot se to mora, vam je to ostajalo na računu, sedaj pa vam je bančni uslužbenec povedal koliko lahko dvignete, ker vam je to ostalo od prejšnjih plač, tako da ni čisto nič narobe, samo naslednjo plačo, ko boste šla dvigovati, dvignite toliko kot morate ne pa da puščate gor.
#15209
selpet15
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 09:42:42
Pozdravljeni !

Sam sem že cca 1,5 leta v osebnem stečaju in se na postopek kar navadil.
Edino kar me je letos zmotilo, da namesto 600 € lahko dvignem le 550€. Poklical sem tudi že svojo upraviteljico in je rekla da je tak zakon.
Ko pa sem poklical drugo stečajno pisarno so mi rekli da bi mi še vedno morali izplačevati 600 € oziroma minimalno plačo... Kje je kle fora
#15210
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 10:55:54
Hvala za odgovor ste me malo pomirili.Ampak kljub temu me skrbi saj so mi do sedaj izplačevali na banki samo 600 eur tri eure pa so mi pokrivali za stroške banka neta.Cca 70 eur pa je vsak mesec ostajalo na računu. V bistvu je to bila malica, potnih stroškov pa nimam ker delam blizu službe. Ta denar ki sem ga včeraj poleg plače dvignila je denar ki je nekje 4 mesece ostal na računu saj kot sem že napisala moja stečajna dvakrat na leto sprazni moj račun.Bojim se da ne bo kaj narobe.Se je mogoče vam kaj podobnega zgodilo ali mogoče poznate koga ki se mu je podobno pripetilo.?Pa še to jaz dvignem vsak mesec koliko mi rečejo torej600 eur ker v osebnem stečaju ne moreš dvignit več ali....
Hvala za odgovor.
Lp
#15211
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 10:56:05
Hvala za odgovor ste me malo pomirili.Ampak kljub temu me skrbi saj so mi do sedaj izplačevali na banki samo 600 eur tri eure pa so mi pokrivali za stroške banka neta.Cca 70 eur pa je vsak mesec ostajalo na računu. V bistvu je to bila malica, potnih stroškov pa nimam ker delam blizu službe. Ta denar ki sem ga včeraj poleg plače dvignila je denar ki je nekje 4 mesece ostal na računu saj kot sem že napisala moja stečajna dvakrat na leto sprazni moj račun.Bojim se da ne bo kaj narobe.Se je mogoče vam kaj podobnega zgodilo ali mogoče poznate koga ki se mu je podobno pripetilo.?Pa še to jaz dvignem vsak mesec koliko mi rečejo torej600 eur ker v osebnem stečaju ne moreš dvignit več ali....
Hvala za odgovor.
Lp
#15212
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 10:56:08
Hvala za odgovor ste me malo pomirili.Ampak kljub temu me skrbi saj so mi do sedaj izplačevali na banki samo 600 eur tri eure pa so mi pokrivali za stroške banka neta.Cca 70 eur pa je vsak mesec ostajalo na računu. V bistvu je to bila malica, potnih stroškov pa nimam ker delam blizu službe. Ta denar ki sem ga včeraj poleg plače dvignila je denar ki je nekje 4 mesece ostal na računu saj kot sem že napisala moja stečajna dvakrat na leto sprazni moj račun.Bojim se da ne bo kaj narobe.Se je mogoče vam kaj podobnega zgodilo ali mogoče poznate koga ki se mu je podobno pripetilo.?Pa še to jaz dvignem vsak mesec koliko mi rečejo torej600 eur ker v osebnem stečaju ne moreš dvignit več ali....
Hvala za odgovor.
Lp
#15213
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 10:56:26
Hvala za odgovor ste me malo pomirili.Ampak kljub temu me skrbi saj so mi do sedaj izplačevali na banki samo 600 eur tri eure pa so mi pokrivali za stroške banka neta.Cca 70 eur pa je vsak mesec ostajalo na računu. V bistvu je to bila malica, potnih stroškov pa nimam ker delam blizu službe. Ta denar ki sem ga včeraj poleg plače dvignila je denar ki je nekje 4 mesece ostal na računu saj kot sem že napisala moja stečajna dvakrat na leto sprazni moj račun.Bojim se da ne bo kaj narobe.Se je mogoče vam kaj podobnega zgodilo ali mogoče poznate koga ki se mu je podobno pripetilo.?Pa še to jaz dvignem vsak mesec koliko mi rečejo torej 600 eur ker v osebnem stečaju ne moreš dvignit več ali....
Hvala za odgovor.
Lp
#15214
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 10:56:29
Hvala za odgovor ste me malo pomirili.Ampak kljub temu me skrbi saj so mi do sedaj izplačevali na banki samo 600 eur tri eure pa so mi pokrivali za stroške banka neta.Cca 70 eur pa je vsak mesec ostajalo na računu. V bistvu je to bila malica, potnih stroškov pa nimam ker delam blizu službe. Ta denar ki sem ga včeraj poleg plače dvignila je denar ki je nekje 4 mesece ostal na računu saj kot sem že napisala moja stečajna dvakrat na leto sprazni moj račun.Bojim se da ne bo kaj narobe.Se je mogoče vam kaj podobnega zgodilo ali mogoče poznate koga ki se mu je podobno pripetilo.?Pa še to jaz dvignem vsak mesec koliko mi rečejo torej 600 eur ker v osebnem stečaju ne moreš dvignit več ali....
Hvala za odgovor.
Lp
#15215
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 10:56:40
Hvala za odgovor ste me malo pomirili.Ampak kljub temu me skrbi saj so mi do sedaj izplačevali na banki samo 600 eur tri eure pa so mi pokrivali za stroške banka neta.Cca 70 eur pa je vsak mesec ostajalo na računu. V bistvu je to bila malica, potnih stroškov pa nimam ker delam blizu službe. Ta denar ki sem ga včeraj poleg plače dvignila je denar ki je nekje 4 mesece ostal na računu saj kot sem že napisala moja stečajna dvakrat na leto sprazni moj račun.Bojim se da ne bo kaj narobe.Se je mogoče vam kaj podobnega zgodilo ali mogoče poznate koga ki se mu je podobno pripetilo.?Pa še to jaz dvignem vsak mesec koliko mi rečejo torej 600 eur ker v osebnem stečaju ne moreš dvignit več ali....
Hvala za odgovor.
Lp
#15216
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:22:48
Zadeva je sledeča,

četudi ti pripada več kot minimalna in ti v roku 30 dni ne dvigneš pomeni da ne rabiš in gre v stečajno maso.
Minimalna plača je cca. 600€ to lahko dviguješ. Ostalo pa bi banka sama od sebe morala prenakazovat na fiduciarni račun stečajnega upravitelja. Torej če to ne počne krši sklep o zasegu denarnega dobroimetja.
V kolikor stečajnemu ne rabiš pošiljat bančnih izpiskov (jaz mu jih moram) je mala verjetnost da bo to ugotovil.
Če pa bo ugotovil, pa boš morala ta sredstva vrnit.
Ali pa lahko zaradi tega morda stečajni potem ugovarja na odpust obveznosti pa ne vem...
#15217
MarijaH
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:28:44
Napaka. Vrniti bos morala to kar si vec dobila. Njihova napaka ali ne, ves koliko lahko dvignes in to je to. Jaz sem morala denar prinesti stecajnemu.
#15218
MarijaH
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:29:27
Napaka. Vrniti bos morala to kar si vec dobila. Njihova napaka ali ne, ves koliko lahko dvignes in to je to. Jaz sem morala denar prinesti stecajnemu.
#15219
MarijaH
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:35:00
Napaka. Vrniti bos morala to kar si vec dobila. Njihova napaka ali ne, ves koliko lahko dvignes in to je to. Jaz sem morala denar prinesti stecajnemu.
#15220
ariela1983
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 14:37:17
Hvala vsem.Ja kako pa ste stečajnemu obrazložili zakaj že na banki niste povedali da lahko manj dvignete kot pa ste.Pa je dolgo trajalo da je stečajni ugotovil dvig.Izpiskov pa ne rabim pošiljat.
Lp
#15221
Ledica
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 15:13:49
Vsak mesec moraš dvignit toliko kolikor lahko, če ne dvigneš pomeni, da ne rabiš. Kar ostane gre na finduciarni račun. Zato bodi pazljiva. V tem primeru je banka naredila napako. Zavedaj se, da ti zaradi tega pade odpust obveznosti. Ne zanašaj se na to, da ne bodo izvedeli, kaj pa če pride kaj nepredvidljivega in stečajni zahteva vse izpiske od banke? Predlagam ti da, kar ti je banka ob dvigu več izplačala vrneš na tvoj TR.

Sej boš kmalu normalno in to že ko ti bodo izdali slep o odpustu obveznosi.
#15222
Petronij
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 15:53:45
Lep pozdrav.
Jaz imam pa eno vprasanje za te ki ste bolj na tekočem z zakoni glede izplačil v OS. Slišal sem da je po novem da ti mora na računu ostat tudi davčna v kolikor jo dobiš nazaj. Pa me zanima ali kdo kaj ve o tem?
#15223
Petronij
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.4.2015 15:53:54
Lep pozdrav.
Jaz imam pa eno vprasanje za te ki ste bolj na tekočem z zakoni glede izplačil v OS. Slišal sem da je po novem da ti mora na računu ostat tudi davčna v kolikor jo dobiš nazaj. Pa me zanima ali kdo kaj ve o tem?
#15224
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se