Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

(Sodna) delitev solastnine E-pošta
(37 glasov)
Avtor: Pravozatelebane.com   
19.05.2008
Zgodi se, da odnosi med solastniki (osebe, ki imajo skupaj v lasti določeno stvar) postanejo taki, da onemogočajo skupno dogovarjanje glede stvari v solastnini ali da postane bivanje pod isto streho nevzdržno. Skladno s slovensko folkloro pogosto pride celo do popolne prekinitve vseh komunikacij, tako da je kakršenkoli dogovor glede stvari v solastnini nemogoč. Kaj storiti?


Glede na to da lahko solastniki prosto razpolagajo s svojimi solastniškimi deleži (za več o tem kliknite tukaj!), je ena varianta prodaja tega deleža. A tu lahko trčimo na težave. Morda bi v primeru prodaje ostali solastniki uveljavljali predkupno pravico (predkupna pravica), mi pa ne želimo, da pridejo do našega deleža. Morda sploh ni mogoče najti kupca (ker nihče ne želi vstopiti v skupnost s problematičnimi solastniki).
 

Rešitev: kadarkoli lahko predlagamo delitev solastnine

Kadarkoli, razen "ob neprimernem času", pravi zakon. Neprimeren čas bi denimo bil, ko se hiša, ki je v solastnini, prenavlja. Solastnik se za določen čas lahko odpove pravici, da zahteva delitev, odpoved tej pravici za daljši čas pa je nična.

Optimalna možnost je, da se solastniki o delitvi in o načinu delitve sporazumejo. Če pa sporazum ni mogoč, se morajo za delitev obrniti na sodišče.

Sodišče o delitvi odloča v nepravdnem postopku, pod pogojem da med solastniki ni spora o predmetu delitve in o velikosti njihovih deležev. V primeru spora sodišče solastnike napoti na pravdo.

 

Prvo pravilo: delitev v naravi (fizična)

Sodišče mora najprej preveriti, ali je stvar mogoče razdeliti v naravi, torej fizično. Če je mogoče, dobi vsak solastnik tisti del stvari, za katerega izkaže upravičen interes. Praviloma bo šlo za del, ki ga je že prej uporabljal, predvsem pri nepremičninah. 

Če gre za delitev zemljiške parcele, sodišče z delitvijo naredi več novih parcel, od katerih vsaka dobi svojo parcelno številko. Če gre za delitev večstanovanjske stavbe, sodišče, če je to mogoče, ustanovi etažno lastnino ter določi posamezne dele (stanovanja) ter skupne dele in naprave.

Če je to potrebno, sodišče tudi določi, da mora kateri od solastnikov, ki je v naravi dobil več kot ustreza njegovemu solastniškemu deležu,  solastniku, ki je v naravi dobil manj od svojega deleža, plačati razliko v denarju.

 

Če delitev v naravi ni mogoča: prodaja stvari (civilna delitev)

V določenih primerih fizična delitev ni mogoča ali pa bi zaradi nje prišlo do bistvenega zmanjšanja vrednosti stvari. Primer: osebni avtomobil, enostanovanjska hiša, v kateri nikakor ni mogoče narediti dveh ali več stanovanj, majhna njiva, ki bi jo bilo treba deliti na 10 delov, ipd.

V takih primerih sodišče stvar proda in kupnino razdeli med solastnike skladno z njihovimi deleži.

 

Če eden od solastnikov želi celotno stvar zase

Na predlog solastnika lahko sodišče odloči, da namesto prodaje pripade stvar v celoti njemu, če izplača druge solastnike tako, da jim plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče.

Če to predlaga več solastnikov, ima prednost tisti, ki ga določi sodišče, pri čemer upošteva velikost deležev, dosedanji način uporabe stvari (npr. prebivanje v solastni nepremičnini) in potrebe solastnikov (npr. nemožnost zagotovitve prebivanja kje drugje).

Solastnik, ki na tak način pridobi celotno stvar, mora drugim solastnikom mora izplačati vrednost njihovih deležev najkasneje v treh mesecih, skupaj z obrestmi. Drugi solastniki imajo do celotnega poplačila na stvari zastavno pravico (zastavna pravica).


 

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se