Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(56 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2162 komentarjev)
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 13:47:59
Meni je tudi nekaj pametoval na to temo, da so ti zneski za otroke pač otroški dodatki ali socialna pomoč, da to ni vezano na plačo. Pa sem pisal sodišču, pa so mu razložili, da temu ni ravno tako, pa mi je potem kar nekaj denarja vračal
#14836
vali
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 16:00:08
Hvala za odgovore. Zdaj če prav razumem... Jaz zdaj dobim okrog 520 Eur nadomestila iz zazavoda za zaposlovanje. Dobim še 100 Eur preživnine in 43 Eur otroškega dodatka. Zraven te vsote bi morala potem še dobiti teh 212 ali kolikor je zdaj za vzdrževanega družinskega člana a ne? Ker jaz sem zdaj leto in pol ko sem bila še zaposlena dobila 600 Eur mn plače, 27 Eur otroškega in 100 Eur preživnine. Kot dodatek mi je podjetje še nakazalo le razliko od teh 127 do 206 za vzdrževanega družinskega člana.

Kot omenjeno sem zdaj iz zavoda dobila samo to nadomestilo pa otroškega in preživnino. Sem klicala na socialno pa so mi rekli naj samopošljem obrazec za spremembo dohodkov da mi kao na novo zračunajo otroškega, o dodatku za otroka pa kao nič ne vejo. Da bi mi pripadalo.

A na sodišče pošljem dopis al kako? Da sem do zdaj prejemala samo razliko za otroka, zdaj pa sem sploh brez dodatka? Naslovim pa na stečajno pisarno al kam? Itak mi je krepka odpravnina šla...
#14837
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 16:10:49
Zdaj pa imam občutek, da se nekako ne razumemo.
Če si zaposlena in vzdržuješ otroka, ti lahko stečajc pobere ves denar, ki je nad minimalka+otrok (cca 800e). Če imaš neto plačo 900e, potem ti vzame 100e. Če imaš neto plačo 700e, dobiš celo, in ne pomeni, da ti je nekdo dolžan dat 800e plače. Govorimo tudi *samo* o neto plači. Prevoz in prehrana se tu ne štejeta in če sodišče ne odloči drugače, gresta na fiduciarni račun.
Torej, če imaš nadomestila 520e, potem dobiš teh 520e. Dobit moraš še preživnino in otroški dodatek, to ne spada v stečajno maso v nobenem primeru. Nihče ti pa ni dolžan dat razlike do tega, kolikor imaš odobreno maksimalno.
#14838
vali
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:04:44
Schoo... Trenutno sem na zavodu za zaposlovanje, brezposelna. Prav si razumel, dobivam nadomestilo v višini 520 Eur, preživnino za otroka in otroški dodatek.

Prej, ko sem bila zaposlena sem dobivala min plačo, se pravi 600 Eur, stečajni mi je rekel da mi pripada še 206 Eur za vzdrževanega člana. V teh 206 Eur je bil že vštet otroški dodatek in preživnina. Se pravi skupaj sem dobila nekje 800 Eur. Nakazilo od podjetja sem dobila v 2 virmanih. 600 za min plačo in razliko med preživnino in otroškim dodatkom do teh 206 Eur. (206 - (27 otroški + 100 preživnina)), se pravi okrog 80 Eur še dodatka, skupno nakazilo plače je torej znašalo 680 eur. Višek plače ter potni stroški in nadomestilo za malico je pa šlo v stečajno maso.

Zdaj pa iz zavoda dobivam samo 520 Eur nadomestila. Kot omenjeno dobivam še otroškega dodatka 43 Eur in 100 Eur preživnine. Če mi je prej pripadal še dodatek za otroka ne vem zakaj mi zdaj ne ko je moj dohodek še nižji. Se pravi bi zdaj od socialne morala dobiti še nekje 70 Eur. 212 - (43 otroški + 100 preživnina)) tako je bilo doslej. oziroma če je preživnina in otroški dodatek izvzet potem bi morala dobiti še teh 212 za vzdrževanega družinskega člana. Ni mi zdaj čist jasno kaj mi pripada in kaj ne.
#14839
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:32:46
Po moji logiki bi morala sedaj dobivat:
* 520 € nadomestila
* 43€ otroškega
* 100€ preživnine
=663€ (ta znesek bi ti morala banka izplačat!)

Za vzdrževanega družinskega člana sedaj ne moraš dobivat, ker je tvoje nadomestilo nižje od skupne vsote (minimalne plače + dodatka za vzdrževanega člana)!
Če bi pa bilo tvoje nadomestilo iz zavoda višje ali enako od 809€ (603+206) pa bi dobila tudi to.
Šele, ko ne boš več na zavodu, boš dobila socialno pomoč zase in za otroka - tam pa je taka matematika kot ti jo je tvoj stečajni naračunal še za časa, ko si bila zaposlena...
Kot sem že omenila bi ti morala že prej dobivat:
* 603€ minimalne plače zase
* 206€ dodatka za otroka
* 43€ otroškega
* 100€ preživnine
=952€

Ne vem nooo, ampak jaz bi sestavila dopis na sodišče v stečajno pisarno, navedla svojo opravilno št. in sodnika/sodnico in priložila bančne izpiske, ter zahtevala, da mi stečajni upravitelj s fiduciranega računa vrne preveč nakazane zneske!
#14840
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:53:52
zasledila sem, da se je s 30.07.2014 spremenil ZiZ in kolikor razumem ta omejitev na 70% minmalne plače oz. 552,4€ neto ne velja za nas, ki smo ž e v stečaju in imamo že izdane sklepe

http://www.mp.gov.si/nc/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/6878/

začnejo veljati in se uporabljati 30. julija 2014, vendar pa pri tem opozarjamo, da so izvrševalci sklepov o izvršbi pri njihovem izvrševanju dolžni upoštevati in ravnati v skladu s prejetim (pravnomočnim) sklepom o izvršbi in v skladu z v izreku opredeljenimi omejitvami izvršbe.
#14841
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:54:32
.
#14842
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 17:54:47
.
#14843
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 18:43:18
A bi raje dobila po novem ZIZ? Sem prepričan, da ti je sodišče pripravljeno popravit odločbo, da velja po novem ZIZ...
#14844
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
19.8.2014 19:48:51
schoo napisal:
A bi raje dobila po novem ZIZ? Sem prepričan, da ti je sodišče pripravljeno popravit odločbo, da velja po novem ZIZ...

Ne, itak, da ne bi imela po novem, je ze po starem dovolj odtegljaja
#14845
zloba
Osebni stečaj - osnovne informacije
3.9.2014 00:40:13
Ali ima kdo izkušnje s stečajnim uptaviteljem Štefan Ščap
#14858
demo
Osebni stečaj - osnovne informacije
4.9.2014 19:06:19
Lep pozdrav!
Čez par dni bom zaključila osebni stečaj in odpust obveznosti. Kaj moram storiti, da bo stvar čimprej pravnomočna. Obvestim sodišče jaz ali moj stečajni? Vem, da ježe nekje pisalo, pa ne najdem
hvala za pomoč
#14862
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.9.2014 08:20:21
prvo bo prišel sklep o odpustu dolga ko ga dvigneš v 15. dnevih postane pravnomočen.
nato bo stečajni zaključil postopek in predlagal sodišču da izda sklep o zaključku stečajnega postopka.... sodišče izda sklep o zaključku postopka stečaja, v 15. dnevih je pravnomočen. Koliko časa po odpustu dolga do zaključka stečaja je pa odvisno od upravitelja da sodišču predlaga zaključek stečaja in opravi vsa opravila ki so potrebna.
#14863
sumatra
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.9.2014 08:57:49
kako pa je s pritožbami na odpust dolga?
#14864
tomica1971
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.9.2014 09:00:26
Načeloma traja od dneva odpusta obveznosti do pravnomočnosti zaključka stečaja 2-3 mesece. Vse je odvisno od stečajnega in posameznega sodišča. Vsa sodišča ne pošiljajo po pošti ali objavljajo na Ajpesu (sodišču online) sklepa o pravnomočnosti odpusta, tega pa stečajni čaka, da poda končno poročilo. Šele potem sodišče izda sklep o končanju postopka. Tako je treba spremljat malo, poklicat stečajno pisarno po potrebi in potem lahko ujameš 2 meseca.
#14865
zloba
Osebni stečaj - osnovne informacije
15.9.2014 17:04:23
prejela sem odločbo o pričetku stečaja, zanima me,ali moram sama kontaktirati stečajnega upravitelja ali bo on mene. Ker razen tega da vem kdo je, nimam njegovih kontaktnih številk ali naslova.
In koliko časa je pri vas trajalo da se vam je oglasil.
#14872
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
15.9.2014 19:05:03
Zloba, lahko ga kontaktiraš sama ali sam, lahko pa počakaš in te bo on. Jaz sem, ko sem izvedela kdo je moj stečajni upravitelj sama poklicala, moža pa je stečajni klical. Telefonsko pa ni tak problem dobiti na googl napišem njegovo ime in priimek in ga boš dobila.
#14873
bilbi84
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.9.2014 22:24:41
zanima me sledeče. Partner je v postopku stečaja. Brez zaposlitve in je prejemal socialno. Ker sem dobila službo so mu socialno nadomestilo prekinili, saj presegava cenzus. Ali bo zdaj stečaj oz.odpust ogrožen. Še vedno je prijavljen na Zavodu le, da ne prejema pomoči. Torej nima nič priliva. Ali lahko pride do komplikacij in bo stečajni oz.sodišče preverilo zakaj ne dobiva več socialne. BPP mu je bla pred časom ugodena, mu lahko to zdaj zavrnejo?
#14874
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.9.2014 12:43:35
nobenih zapletov ni če ne prejema več socialno pomoč, pomembno je le da če je bresposelen je prijavljen na zavodu za zaposlovanje in upravitelju mesečno poroča o angažiranju pri iskanju zaposlitve.
#14877
kriskros123
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.9.2014 14:18:40
Pozdravljeni muzo, prosila bi za odgovor.
Kaj v primeru ce med osebnim stecajem odidem v tujino-izven eu npr Australija? Kako je s tem, verjetno moram zadrzat stalno ali vsaj zacasno prebivalisce? In kako potem prikazem placo. Ne logicno se mi zdi da bi ti od place v australiji trgal vse do zneska 600€
Ali je potrebno dokazovat da si v tujini zaposlen s pogodbo,placilno listo?
Hvala
#14878
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.9.2014 14:51:11
to je vse stvar tvoje organizacije in iznajdlivosti, v zakonu ni nič določeno.
velja le da če si zaposlen ti pripada znesek ki je določen z zakonom.
Ker v avstriji je plača višja bi ti verjetno razliko trgali oziroma bi jo moral ti nakazovat na fiduciarni račun.Sedaj je samo stvar kako se z delodajalcem zmeniš, upravitel in sodišče nimata pristojnosti v avstriji zato bodo od tebe verjetno zahtevali da jim posreduješ podatke o plači Plačilne liste in izpiske iz banke saj verjetno boš v Avstriji odpl račun, pazi da prej pridobiš soglasje sodišča za odprtje računa.Vse ostalo je stvar kako se znajdeš.
#14879
kriskros123
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.9.2014 15:05:30
Mislila sem izven Eu v Avstralijo ne Avstrijo ali naprimer Dubaj,ki nima veze z Eu?
Kako potem v slo imas zacasno,a nisi zaposlen in nisi na zavodu za zaposlovanje.
Najbolj me zanima ali je potrebno prilozit pogodbo in placilno listo.saj s 600€ tam nimas kj iskat-v primeru da ti trgajo vse do minimalca.
#14880
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
18.9.2014 13:09:28
piši mi na mail
rajko.muzic@gmail.com
#14881
matijek
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.9.2014 17:01:10
Pozdravljeni,
kmalu bom šel v postopek osebnega stečaja. Do zdaj sem plačeval dolgove, ker sem bil zaposlen, sedaj sem ostal tudi brez službe, izvršitelji pa kr hodijo na vrata. Moje vprašanje je, kako je najbolje da oddam vlogo za osebni stečaj in odpust obveznosti, omenjate v forumu pisarne, pa me zanima to so te pisarne, ki se ponujajo na internetu za 100- 150 evr, pa ti vse uredijo? ali je bolje da si sam sestavim dokumente na pravnik.net in se plača nekje 40 evr. Škoda mi je teh 150 evr, kaj mi priporočate? Imam dolga še nekje 5000 evr, nekdo mi je rekel da je to smešen znesek za osebni stečaj, ampak za brezposelno osebo se mi zdi, da ni tako majhen znesek. ste imeli vsi na forumu dost večje dolgove ali so tudi nižji zneski? Lp in hvala za odgovore.
#14882
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.9.2014 17:42:10
pišite na rajko.muzic@gmail.com

vse ugodno uredim lp
#14883
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se