Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(57 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2445 komentarjev)
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.6.2015 08:34:10
ali se je že našel kdo,ki ve kako je glede odpisa pri FURSU? Ali imate vsi to odpisano ??
#15258
Yacka
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.6.2015 11:06:51
Mogoče ti bo tole pomagalo http://www.informiran.si/index2.aspx?catID=1000380


Zajcek napisal:
Pozdravljeni

Imam vprašanje in sicer:
Sprožil sem predlog za osebni stečaj in dobil odgovor oz, sklep, da moram zadevo dopolniti tako, da : podam izjavo ali vlagam tudi predlog za odpust obveznosti in predložim izjavo, da ni ovir za odpust obveznosti v skladu z določbo 398.čl-ZFPPIPP.
Kaj moram zdaj narediti, da ne bom kaj "zašuštral". A obstaja kak obrazec, izjava, bilokaj?
Hvala za pomoč
#15259
Iandre
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.6.2015 08:52:36
če si dolžen FURS-u morš počakat eno leto!!! Drugače ti ne odpišejo, so prednostne terjatve in spadajo po njihovem v kazni
#15260
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.6.2015 09:10:06
hvala landre! zakaj pa počakat eno leto?? in kaj bo potem?
#15261
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
10.6.2015 13:39:52
vse inf o stečaju dobite na rajko.muzic@gmail.com
Pripravljamo vse potrebno za vložitve postopka osebnega stečaja in stečaja podjetij .muzo
#15263
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
10.6.2015 13:48:45
pri fursu je potrebno pazit da ko prijavijo terjatev prijavijo ločeno prednostne terjatve in navadne. Prednostne se po odpustu obveznosti ne odpišejo. Kaj so prednostne pa točno piše v zakonu.
Zato je potrebno v postopku bit malo aktiven in zadevo spremljat.
za tiste pa ki so zamudili in in Furs ni odpisal dolgov in jih sedaj terja je pa potrebno sprožit sodni spor sama pritožba na furs je brezpredmetna saj vse zavrnejo jih pa je potrebno napisat da potem prideš do sodnega spora in na sodišču uveljavljaš pravico ki je napisana v zakonu.
#15264
nika84
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2015 12:29:49
Morda kdo ve, ali je še za začetek osebnega stečaja potrebno vložiti za BPP, če si stroške predujma ne moreš kriti sam ali ti jih po novem avtomatsko že pri vložitvi za začetek OS-a krije sodišče (če si prejemnik socialne pomoči)? In v prvem primeru, če vložiš za BPP ter ti pomoč zavrnejo kot nerazumno zadevo, kaj to sploh točno pomeni (na kaj se nanaša) in kako se pritožiti na to odločbo?

V odločbi je bilo namreč napisano: "Ocena sodišča je, da je prošnja prosilke za dodelitev brezplačne pravne pomoči v obliki oprostitve plačila začetnih stroškov stečajnega postopka (predujma) nerazumna, saj prosilka kot dolžnica ni dolžna založiti predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Vsled navedenega je sodišče prosilkino prošnjo zavrnilo kot neutemeljeno."

Kaj to sploh pomeni?

HVALA ZA ODGOVOR!
#15268
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2015 12:55:39
To pomeni to kar so napisali. Ni več založitve predujma za osebni stečaj. Ti sprožiš stečaj in predujem založi sodišče. Za vse!
#15269
nika84
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.7.2015 11:55:49
Hvala za odgovor in pomoč!
#15270
nika84
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.7.2015 11:56:30
Hvala za odgovor in pomoč!
#15271
nika84
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.7.2015 11:56:35
Hvala za odgovor in pomoč!
#15272
nika84
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.7.2015 11:56:40
Hvala za odgovor in pomoč!
#15273
selpet15
Osebni stečaj - osnovne informacije
10.7.2015 22:51:47
Pozdravljeni !

Ali odpust obveznosti vpliva tudi za hipotekarni dolg (zastavna pravica). Pri odpustu je v sklepu zavedeno da se odpustijo vse navadne in podrejene terjatve.... hvala za odgovor
#15274
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.7.2015 14:38:34
da
#15278
Atena
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.7.2015 11:15:26
Pozdravljeni, prosim za pomoč, pojasnilo. Od 1.7.2014 sem v OI (za dobo 2 leti). Terjatev je prijavila tudi banka, kjer sem bila sodolžnica pri hipotekarnem kreditu: edina lastnica hiše,hipoteke je moja mati, kreditojemalca sva 2. z mojo razglasitvijo stečaja, je mojo mesečno obveznost avtomatsko solidarnostno prevzel sodolžnik (s tem se tudi strinja). banka je prijavila POGOJNO terjatev.
Kaj to zame pomeni, ko bo konec stečaja in preizkusne dobe?
se lahko zgodi,da npr. čez leta (kredit je "švicar" do leta 2037) postane sodolžnik kreditno nesposoben ali karkoli drugega - lahko spet mene terjajo za dolg? Se mi po koncu stečaja tudi ta dolg (ki se tako dalje odplačuje s strani sodolžnika) odpiše?

lp
#15279
KPD
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.7.2015 14:28:51
Dokler se bo kredit odplačeval ne bo težav, banka je dobro zavarovana. Navsezadnje je tle tudi hipoteka..
#15280
KPD
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.7.2015 14:29:10
Dokler se bo kredit odplačeval ne bo težav, banka je dobro zavarovana. Navsezadnje je tle tudi hipoteka..
#15281
KPD
Osebni stečaj - osnovne informacije
17.7.2015 14:29:12
Dokler se bo kredit odplačeval ne bo težav, banka je dobro zavarovana. Navsezadnje je tle tudi hipoteka..
#15282
Atena
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.7.2015 09:06:57
Jaz to vse razumem, da dokler se odplačuje, je vse OK. Tako je tudi dogovorjeno. Sprašujem čisto formalno - v primeru, da čez leta sodolžnik postane nesposoben odplačevati kredit...
In pa - kaj pomeni, da je banka (ki je hipotekarni kredit dala) pogojno prijavi terjatev in - če sem tudi tega kredita "rešena" po stečaju - uradno, s sklepom o odpustu obveznosti.
lp

PS.: Muzo???
#15283
KPD
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.7.2015 09:48:29
Po domače:

Če gre z leti tudi oseba, ki je solidarno prevzela vaš del kredita v stečaj banki konc koncev ostane hipoteka, pri nas malih je banka izjemno dobro zavarovana, na koncu še zasluži...

Nezavarovane kredite, vemo kdo so jih dobivali, prijatelji politikov ipd...

Hipotetično:

Gre tudi 2. oseba v stečaj in ste nezmožni plačevanja, mora kredit prevzet vaš mama, v nasprotnem banka zahteva izločitveno pravico in prevzame nepremičnino, kajti kredit je zavarovan z hipoteko...

Morete razumet, da je hipoteka na koncu
#15284
Atena
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.7.2015 12:38:40
Hvala za pojasnilo, pa vendar - ne sprašujem toliko okoli hipoteke in hiše in kredita. hiša ni bila nikoli moja, v njej ne živim, nimam interesa, samo pomagala sem materi (pred rubežem) in zmenjeni smo bili, da se hiša čimprej proda in kredit poplača (in s tem tudi mene "reši"). Ker pa se je vse skupaj zavleklo na 10 let, jaz sem kredit odplačevala, lastnica pa zdaj noče hiše prodati in s tem rešiti problema - sem bila primorana razglasiti stečaj... balblabla.

Sprašujem, kako je z mojim odpustom obveznosti.
če se lahko čez leta zgodi, da bi se banka (v primeru, da se sodolžniku zalomi) "spomnila" in me terjala kljub zaključenem stačaju in odpustu obveznosti.
Da skrajšam: če lahko imam po stečaju še kakšne obveznosti do banke ali velja ta odpust tudi za ta kredit.
žal ne znam bolj razumljivo vprašat
#15285
KPD
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.7.2015 12:47:56
Z odpustom obveznosti in pravnomočno končanim stečajem vi nimate več dolgov, niti vas ne morejo več terjat za nazaj!
#15286
Atena
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.7.2015 13:21:50
Hvala!

PS: Naj se vam pozlatijo besede
#15287
nika84
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.8.2015 11:05:40
Ali morda kdo ve, če še vedno mora miniti tri leta od zadnje prodaje lastnine ali daritvene pogodbe, da ti ne odpade odpust obveznosti? In v tem primeru, kateri je potemtakem pri daritveni pogodbi pravi datum; datum vpisa v zemljiško knjigo ali ko je vidna objava spremembe lastnika ali ko je vpis pravnomočen (vmes pa mora biti tri leta od enega od teh datumov, ki je relevanten)? Hvala za odgovor!
#15291
Luna5
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.8.2015 15:43:24
Pozdravljen, Muzo!
Kaj pa pomeni prijaviti sodni spor glede FURS-a v praksi? Se potem dolg odpiše ali zaradi tega nastane še večji?
#15298
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se