Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(56 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2132 komentarjev)
dazon
Osebni stečaj - osnovne informacije
3.7.2014 13:23:18
pozdrav!
tudi jaz vse bolj razmišljam o osebnem stečaju. moja situacija:
pred dnevi sem zaradi dolgov zaprt sp.
v lasti imam avtomobil vreden cca 1.500e, sem 1/8 lastnik stanovanjske hiše v kateri ne živim ter lastnik stanovanja na katerem je hipotekarni stanovanjski kredit ter moj oče kot porok. imam tudi še cca 1.oooe dolga na poslovnem računu.
zanima me, ali lahko prepišem avtomobil na koga drugega - "prodam" avtomobil ter ali lahko probam stanovanje, glede na to, da imam dolg tudi na dursu?
kako je z porokom in odplačilom stanovanjskega kredita v primeru kredita in OS?
#14789
dazon
Osebni stečaj - osnovne informacije
3.7.2014 13:23:45
pozdrav!
tudi jaz vse bolj razmišljam o osebnem stečaju. moja situacija:
pred dnevi sem zaradi dolgov zaprt sp.
v lasti imam avtomobil vreden cca 1.500e, sem 1/8 lastnik stanovanjske hiše v kateri ne živim ter lastnik stanovanja na katerem je hipotekarni stanovanjski kredit ter moj oče kot porok. imam tudi še cca 1.oooe dolga na poslovnem računu.
zanima me, ali lahko prepišem avtomobil na koga drugega - "prodam" avtomobil ter ali lahko probam stanovanje, glede na to, da imam dolg tudi na dursu?
kako je z porokom in odplačilom stanovanjskega kredita v primeru kredita in OS?
#14790
dazon
Osebni stečaj - osnovne informacije
3.7.2014 13:24:13
pozdrav!
tudi jaz vse bolj razmišljam o osebnem stečaju. moja situacija:
pred dnevi sem zaradi dolgov zaprt sp.
v lasti imam avtomobil vreden cca 1.500e, sem 1/8 lastnik stanovanjske hiše v kateri ne živim ter lastnik stanovanja na katerem je hipotekarni stanovanjski kredit ter moj oče kot porok. imam tudi še cca 1.oooe dolga na poslovnem računu.
zanima me, ali lahko prepišem avtomobil na koga drugega - "prodam" avtomobil ter ali lahko probam stanovanje, glede na to, da imam dolg tudi na dursu?
kako je z porokom in odplačilom stanovanjskega kredita v primeru kredita in OS?
#14791
src
Osebni stečaj - osnovne informacije
4.7.2014 01:18:43
Pozdravljeni,

mene pa zanima kaj je najbolj smiselno ali praktično:

-papirno vlagati predlog za osebni stečaj
-iti na zapisnik na sodišče
-elektronsko vložiti predlog preko e-sodstva

Za to zadnjo me tudi zanima če ima kdo kaj izkušenj z tem.
Ali je najboljše da se povežem z muzotom...

Lp
#14792
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
4.7.2014 19:24:59
papirno vlagati predlog za osebni stečaj
#14793
LOLA S
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.7.2014 07:15:10
Mene pa zanima kaj se bo zgodilo z mojim osebnim avtomobilom, ko bom enkrat v stečaju???
Od mesta sem zelo oddaljena in če bom našla službo bom res nujno potrebovala avto!!!
Hvala za pomoč
#14794
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.7.2014 15:49:01
Stecajni upravitelj bo avto prodal.
#14795
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.7.2014 19:36:49
avto pred stecajem prepisi na drugo osebo in noben ti nic ne more.

lp
#14796
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.7.2014 19:37:19
avto pred stecajem prepisi na drugo osebo in noben ti nic ne more.

lp
#14797
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.7.2014 19:37:30
avto pred stecajem prepisi na drugo osebo in noben ti nic ne more.

lp
#14798
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.7.2014 19:38:00
avto pred stecajem prepisi na drugo osebo in noben ti nic ne more.

lp
#14799
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2014 09:34:37
denis80, to pa ni res, seveda lahko upniki in stečajni spodbijajo prodajo ali prepis, ker je to storjeno z namenom, prikrivanje, lahko razveljavijo pogodbo in avto vzamejo. vse pred stečajem kar se prepiše na sorodnike ali kogar koli, seveda v škodo upnikov, se lahko spodbija,če se za to odloči kakšen upnik, pol bi to vsi počeli in prepisovali na sorodnike,pa bi nam vse ostalo in bi lepo živeli naprej, vsaj dve leti pred stečajem, če že to delaš, se mora narediti, ja pol ti pa ne morejo nič, če pa to narediš tik pred stečajem, pa ne gre skos, pa še stečaj ti lahko gre po zlu. Tako to je.
#14800
dazon
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2014 09:45:18
avto se proda v vsakem primeru, tudi če gre za manjšo vrednost, cca 1.000€?
#14801
LOLA S
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2014 10:09:21
MOJ AVTO JE V OKVARI NITI NI V VOZNEM STANJU IN NI VREDEN NITI 200eur.
bI GA PA POPRAVLA, ČE BI DOBILA SLUŽBO, KER AVTOBUSNEGA PREVOZA TUKAJ SPLOH NI!!!
#14802
LOLA S
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2014 10:09:36
MOJ AVTO JE V OKVARI NITI NI V VOZNEM STANJU IN NI VREDEN NITI 200eur.
bI GA PA POPRAVLA, ČE BI DOBILA SLUŽBO, KER AVTOBUSNEGA PREVOZA TUKAJ SPLOH NI!!!
#14803
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2014 12:10:36
če nimaš javnega prevoza, sicer ne vem koliko km je do prvega javnega prevoza, ti ga ne bojo prodali, sej če službe nimaš in če si v stečaju jo moraš iskati in hoditi na razgovore, samo pogovoriti se moraš s stečajnim in mu to tudi povedati, je pa res, da avto ne glede na ceno prodajo, če morajo
#14804
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.7.2014 13:28:44
Kar se avta tice ga lahko imas samo obvesti stecajnega in sodisce ce zaprosis sodisce da potrebujes vozilo za prevoz v sluzbo ti v stecaju to sodisce odobri nakup
Seveda v manjsi vrednosti do 1000 eu
#14805
LOLA S
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.7.2014 08:03:11
Hvala vsem za odgovore in pomoč!!!
#14806
ecan
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.7.2014 17:05:41
Mama in oče sta v osebnem stečaju. Zanima me kako je s cenitvijo hiše in cenilcem. Ali se morajo napovedati kateri dan in uro pridejo, ali lahko pridejo, kadar se jim zahoče. Mi smo na morju in se bojim, da bi poleg vsega dobili še kazen, ker nas nebi bilo doma, ko bi prišli to oceniti.

Zanima me tudi, kako je potem s prodajo hiše, ali dražba poteka na domu (naši hiši), ali na občinskem sodišču, ali celo na občinskem sodišču stečajne opraviteljice.

Kakšne so možnosti, da hišo odkupimo preko tretje osebe in do katerega družinskega kolena je prepoved odkupa nepremičnine.
Kako narediti ta odkup?
Oba z mamo sta 1/4 lastnika (1/4 oče, 1/4 mama) nepremičnine. Hiša ni etažno razdeljena. Kaj se zgodi, če nam uspe odkupiti samo 1/4 nepremičnine, druga pa se ne proda, ali se proda nekomu drugemu?
Hvala
#14807
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.7.2014 18:28:12
ecan, sodni cenilec se ti vsekakor napove dobiš pošto, takrat moraš biti doma, ker pregleda celo hišo in napiše cenitev.Ko dobite pošto kdaj pride cenile, ga lahko pokličete in se dogovorite za nov termin, seveda, če boste za pošto izvedeli. Za kazen ne vem, če je kakšna sicer ne vem če sploh je. Sicer pa sodišče od 14 7. do 14.8. 2014 na dopustu in dvomim, da bodo takrat poslali cenilca, je pa vse mogoče. Prodaja hiše poteka na sodišču, na sodišče pridejo potencialni kupci, ki so uplačali aro to je mislim, da 10 % od vrednosti hiše. Je pa res, da na prvo dražbo ne pride nihče, na drugo dražo pa pridejo interesenti, ker se na drugi draži hiša prodaja za 50 % manj kot je ocenjena. Na dražbi je pa tako, tam se pa gre kdo da več, zdaj če je kdo močno zainteresiran za hišo pač vztraja na dražbi in jo na koncu kupi. Je pa tudi res, da na takih dražbah se nahajajo ljudje, ki imajo denar, dobijo hišo poceni in jo potem prodajo za več kolikor so jo kupili. Tako to delajo. Mislim pa, to nisem sigurna, da jo lahko kupi kdo jo hoče, ne glede na sorodstvene veze, ne vem zakaj bi bila ovira, recimo, da jo hoče kupiti ne vem sestra, brat, od očeta ali mame ali pa kdo drug. To se je dobro pozanimati. Kar se tiče odkupa druge četrtine, mislim, da noben kupec ne bo kupovl eno četrtino, drugo pa ne. Sicer ne vem kakšna je hiša in kako je grajena, prostori, vhodi, itd. To je zelo pomembno,ker če je ta druga četrtina samostojna in je posebej vhod v njo, pol je lahko problem in jo lahko kdo kupi. Ne vem, to veš ti. Ne vem pa tudi čigave so druge 2/4 hiše, nikjer nisi napisal. To kar sem ti napisala so moje lastne izkušnje, samo, da sem jaz imela stanovanje in je potekalo tako kot sem ti napisala. Da vi odkupite hišo oz. sorodniki ali prijatelji, enostavno o dražbi boste obveščeni in takrat se mora tisti od vas ki bo to hišo kupil mora položiti varščino tako kot sem napisla in sodeluje pri dražbi. To je to. Upam, da sem ti dokaj dobro razložila, če pa še kaj ne veš ali ti ni razumljivo pa vprašaj
#14808
ecan
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.7.2014 18:58:05
Šejk,
Stečajna upraviteljica nam je rekla da sorodniki ne morejo kupiti hiše, lahko da me je hotela "nategniti".

Glede četrtin je pa sledeče: Vhod je skupni, polovica hiše pa je razdeljena na dve enakovredne četrtine. Ker sta starša oba v osebnem stečaju, a pri različnih stečajnih upraviteljih (ker imata terjatve do popolnoma različnih upnikov), se po vsej logiki hiša nebi smela prodajat v celoti (ker tako polovica upnikov nebi bila poplačana), ampak po 1/4. Iz tega sledi, da morajo biti za polovico hiše, ki se deli na različni dve četrtini, dve različne dražbe. Pozabil sem omeniti, da sta starša ločena a živita v isti polovici hiše. Drugi dve četrtini so sosedovi, on živi notri, ima svoj vhod. S sosedovimi 2/4 nimamo mi nič. Še enkrat vprašanje: Npr., na mamini dražbi, ki jo prijavi stečajni upravitelj, kupimo 1/4 hiše, na očetovi, ki je vrjetno ne bo hotel nihče, ker ima skupni vhod, pa nam zmanjka denarja. Stečajna upraviteljica nam je razložila, da če se nepremičnina ne proda, je v lasti države. Sedaj pa "hakeljc", 1/4 odkupimo, druga četrtina ostane državi.
#14809
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.7.2014 21:46:12
Jaz ti svetujem, da stopiš do kakšnega odvetnika in mu vse to razložiš in ga vprašaš kaj se da in kaj ne, samo pejt do takega odvetnika, ki se razume v te stvari oz. stečajne stvari, ker niso vsi odvetniki za vse, da ne boš samo plačal posvet, boš pa na istem. Ta posvet te košta tam do 50 evrov ne več. Moje mišljenje je, da nobeden ne bo kupil hišo samo četrtino in imel še koga zraven, razen seveda, če to ni več stanovanjska hiša in je več stanovanj, to pa je drugo, pol pa lahko kupi negdo. Sicer pa jaz mislim, da če bo že kdo kupil eno črtrtino, jo ne bo kupil zase ampak jo bo preprodal naprej za večji denar, njemu bo pa itak vseeno kdo je še v hiši, jaz tako stanovanje sigurno ne bi kupila, so pa nekateri ki kupijo. Dobro premislite, ni mi pa tudi jasno zakaj ne bi mogli kupiti sorodniki hiše, to mi je mimo, pač imajo denar in jo kupijo, pa kaj.Moj nasvet, pejte do odvetnika bo najbolje.
#14810
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.7.2014 11:02:30
Sorodniki komot kupijo nepremičnino na dražbi. Ne smeš je pred stečajom nanje prepisat, ali za full mali denar prodat. Jaz sem bil lastnik 1/16 stanovanja (po dedovanju) in so ostali lastniki (sorodniki: oče, mama, sestra) dobili celo predkupno pravico. Seveda niso uveljavljali ker tukaj gre za polno ocenjeno vrednost. Potem so pa na 3 dražbi za 50% vrednosti kupli.(2. dražba je bila za 70% vrednosti).
Tako, da to, da sorodnik ne more na dražbi kupit je lari fari.
Glede tega, da pa je v tvojem primeru v vsakem stečaju 1/4, pa se lahko stečajna dogovorita in prodajata skupaj na eni dražbi, tako, da lahko kupec kupi celoto 1/2....
#14811
Yacka
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.7.2014 11:30:41
Če gre za solastnino imajo ostali solastniki predkupno pravico.

Omejitve pa so v 337. členu ZFPPIPP: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735
#14812
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
9.7.2014 11:34:47
Za dodatno pomoč, 18. člen določa, kaj pomeni ožje povezana oseba:

18. člen

(ožje povezana oseba)

Ožje povezana oseba posamezne osebe je:

1. njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti,

2. otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz 1. točke tega člena, ki nima polne poslovne sposobnosti,

3. polnoletni otrok ali posvojenec,

4. starši ali posvojitelji,

5. bratje in sestre,

6. oseba, ki z njo živi v skupnem gospodinjstvu,

7. druga oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti in ji je dodeljena v skrbništvo.
#14813
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se