Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(57 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2314 komentarjev)
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
5.1.2015 17:18:25
Ne, mislim, eno stran nazaj sem na dolgo in široko prilepila direktno iz sklepa o odpustu obveznosti, prosim poglej, če imaš enako. Tam je tudi rečeno katere prednostne terjatve se ne odpustijo. Ker prednostna terjatev pomeni, da se bo plačala prednostno, pred drugimi ob morebitni stečajni masi in ne gre za to, da se kar vse prednostne ne odpustijo.

Jaz sem ravno prišla v OS, imam dve leti in se zanimam tak isto, ker bi se rada prepričala
#15074
afna71
Osebni stečaj - osnovne informacije
13.1.2015 22:38:37
Pozdravljeni
Zanima ve, vaše izkušnje - osebni stečaj mi poteče v marcu 2015. V vseh 4 letih, kar sem v postopku, nisem bila zaposlena, edini "prihodek" v tem času je bila dohodnina.
Zdaj pa me zanima, ali je možno, da mi zaradi tega, ker nisem imela prihodkov v tem času, ne odpišejo dolgov?
Hm,.... Muzo, mogoče od vas odgovor!
Hvala,lp
#15080
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
14.1.2015 07:05:55
LP, to ti jaz lahko odgovorim, če si se držala vsega kar je bilo potrebno kot brezposelna oseba, to je dajala mesečna poročila stečajnemu, aktivno iskala službo, nisi bila kazensko zoper gospodarstva pravnomočno obsojena, pol se nimaš kaj bati. Odpis dolga ni povezan z z prihodki.
#15081
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
14.1.2015 14:03:43
tako je po datumu ki ga imate na sklepu vam bo sodišče poslalo sklep o odpustu dolga ki postane 15 dni po prevzemu pravnomočen in vi ste rešeni vsega dolga. srečno.
#15082
selpet15
Osebni stečaj - osnovne informacije
15.1.2015 20:00:19
Pozdravljeni !

Do Decembra 2014 sem normalno dvigoval 603€. Pridem danes 15 jan. 2015 po plačo sem pa lahko dvignil samo 552€.

Moja plača je drugač 1500 € bruto

Kje je fora

Hvala za odgovor
#15084
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.1.2015 11:47:22
oj-pa_link_a evo men so poslal po končanem stečaju in odpustu davčno izvršbo a sikaj zvedla? ker pa je tvoj stečajni??:_b_link__:
#15085
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.1.2015 14:44:40
selpet15 ostane ti po novem 70% bruto minimalne plače kar je točno 552,00 eur.
#15088
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.1.2015 14:44:46
selpet15 ostane ti po novem 70% bruto minimalne plače kar je točno 552,00 eur.
#15089
selpet15
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.1.2015 14:49:24
Ali bi moral za to dobiti nov sklep. Ker v mojem sklepu nič ne piše o 70 % bruto plače...Piše Minimalna plače...Hvala za odgovor
#15090
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.1.2015 14:57:17
načeloma ne
#15091
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.1.2015 14:58:00
načeloma ne
#15092
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.1.2015 15:02:39
za vse ki imajo dolg do dursa obvezno previrite kako so prijavili terjatev saj ni celotna terjatev prednostna ker drugače bodo problemi po odpustku.


REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA
FINANCE
FINANČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Carinski urad Maribor
Tržaška cesta 49
2000 Maribor
Davčni urad Nova Gorica
Ul. Gradnikove brigade 2
5000 Nova Gorica
2482711000
25,00
35.901,13
21,66
11.108,87
1,00
315,00
25,00
47.325,00
22,66
navadna
navadna
prednostna
25,00
navadna
47.325,92
navadna
21,74
prednostna
Prednostni so
prispevki za obdobje
od 26.8. 2013 do
26.8.2014.
4/18
ZAVOD ZA POKOJNINSKO
IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1518 Ljubljana
5156700000 24.531,18
2.632,43
10.419,68
120,28
34.950,86
2.752,71
navadna
prednostna
35.155,64
navadna
2.547,93
prednostna
Prednostni so
prispevki za obdobje
od 26.8. 2013 do
26.8.2014.
#15093
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.1.2015 19:36:58
selpet15 napisal:
Pozdravljeni !

Do Decembra 2014 sem normalno dvigoval 603€. Pridem danes 15 jan. 2015 po plačo sem pa lahko dvignil samo 552€.

Moja plača je drugač 1500 € bruto

Kje je fora

Hvala za odgovor


Po moje ti morajo izplacat tako kot do sedaj -> v kolikor ti niso izdali novega sklepa o zasegu denarnega dobroimetja na TRR.
Glede na stevilo novo zecetih stecajev v letu 2014 in v tem letu, pa sodisca zagotovo nimajo casa, da izdajo vsem nov sklep. Pritozi se na banki, stecajnemu povej... Najboljse, da jih pisno pozoves k doslednemu spostovanju sklepa in da bos v naprotnem primeru obvestil pristojno sodisce!
#15094
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 10:25:08
Hajduk, kaj ti piše v sklepu o odpustu? So prispevki notri ali ne? Kaj pa pravi tvoj stečajni? Si kontaktiral tudi davčno?

lp
#15095
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:04:00
oj pa_link_a! piše tako kot si ti napisala ampak se ne odpiše ker so prednostne terjatve! bil sem na davčni ja in ne odpisujejo več NIČ! Stečajni pa se dela mutavga in ga ne zanima ! ampak vsi so bli pametni takrat da greš v stečaj in se to odpiše sedaj pa noben nič ne komentira!! tako da j........
#15096
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:08:07
KDOR JE V STEČAJU MU ŠE ZMERAJ PRIPADA 604€!!! TO VELJA ZA TISTE KI NISO V STEČAJU100%%
#15097
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:20:59
Mislim, da je najbolje, da stopiš do pravnika, čeprav meni je rekel eden, ko sem ga vprašala, da je nejasno napisan zakon in je možno več interpretacij. Jaz bi na tvojem mestu našla enega, ki ti sestavi dober ugovor za davčno izvršbo. So res prednostne terjatve kar pomeni, da se poplačajo prednostno, ne da se ne odpustijo, katere se ali se ne zopet določa zakon.

Je še tukaj kdo, ki ve? Muzo?

hvala...lp
#15098
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:21:44
...
#15099
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:21:50
...
#15100
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 12:45:59
kot sem že napisal krivci za zmedo so stečajni upravitelji ki so terjatev iz naslova dursa priznali v celoti kot prednostno terjatev čeprav to ni. Kako sedaj to rešit ne bi 100% vedel je pa možno da se da na ministrstvo za pravosodje vlogo za pravno tolmačenje zakona in pojasnilo.
v kolikor je kdo zainteresirn speljati postopek naj me kontaktira da to pripavim da vidimo kaj bo.
tisti ki so še v postopku pa naj pri svojih stečajnih zahtevaj da terjatve od dursa sedaj fursa ločijo kaj je prednostno in kaj je navadna terjtev da ne bo potem teh zapletov.
#15101
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 13:10:44
Jaz imam vse terjatve prednostne, tako jih je Furs prijavil in stečajna upraviteljica jih je potrdila, ki je pa razložila, da so prednostne, a se odpišejo...

Muzo sem prebrala tvoj odgovor in mi ni jasno, kako se ne odpišejo, saj je bilo že tolikokrat rečeno kdo naj gre v stečaj in kdo ne, do sedaj nisem slišala, da bi Fzrs terjal po odpustu koga, če gre za lastne prispsvke in ne za prispvke za morebitne zaposlene. Kako bodo lahko težave, ali potem res ni jasnega odgovora ali se odpustijo ali ne?

lp
#15102
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 13:16:45
Aha, sva oba pisala istočasno. Potem najbolje, da se pogovorim s stečajno upraviteljico glede tega,njej zaupam, ker je res strokovna, res pa ne vem kako poteem postopa, ko pride do česa takega.....vloga na ministrstvo za pravosodje se zdi smiselna!Tudi, ko še ni odpusta?
#15103
hajduk
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 13:51:52
evo meni jih niso odpustili,ker je terjatev prijavljena prednostno! kaj narediti ne vem bil sem na dursu pa noben nič ne ve tako da .....jeba totalna...stečajnega ne zanima dosti ker je konec stečaja!!
#15104
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 15:26:23
Saj zakon določa katere so prednostne, omenja tudi prispvke za zadnje leto. Omenja pa tudi katere te prednostne se pri odpustu obveznosti odpustijo in katere ne. Prednostne, ki se ne odpustijo so iz naslova preživnine etc.....prispevki pa se. Ali je tu kdo, ki so se mu odpustili prispevki?

Hajduk, pa se lahko še pritožiš na izvršbo?

lp
#15105
Palinka
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.1.2015 15:44:32
Prej sem želela napisat, da se mi ne zdi sporno, da so prispevki prijavljeni kot prednostne, saj so, samo ali se odpustijo je vprašanje.
#15106
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se