Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(57 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (2468 komentarjev)
nika84
Osebni stečaj - osnovne informacije
8.8.2015 11:05:40
Ali morda kdo ve, če še vedno mora miniti tri leta od zadnje prodaje lastnine ali daritvene pogodbe, da ti ne odpade odpust obveznosti? In v tem primeru, kateri je potemtakem pri daritveni pogodbi pravi datum; datum vpisa v zemljiško knjigo ali ko je vidna objava spremembe lastnika ali ko je vpis pravnomočen (vmes pa mora biti tri leta od enega od teh datumov, ki je relevanten)? Hvala za odgovor!
#15291
Luna5
Osebni stečaj - osnovne informacije
27.8.2015 15:43:24
Pozdravljen, Muzo!
Kaj pa pomeni prijaviti sodni spor glede FURS-a v praksi? Se potem dolg odpiše ali zaradi tega nastane še večji?
#15298
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
1.9.2015 11:35:26
Eno vprašanje okrog zaključka stečaja/preizkusnega obdobja.
Ajpes pravi na postopku, da je bil Odpust obveznosti - sklep izdan 21.08.2015, naprej proti pravnomočnosti seveda še ni nič (še ni 15 dni, itak). Ali bi stečajni dolžnik moral prejet ta sklep, ali je to sklep, ki gre upnikom? Kajti dolžnik ni prejel še nič.
Malo gledamo namreč, kako hitro lahko upamo, da se stvari zaključijo.
#15301
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
1.9.2015 14:32:35
Vsekakor ga prejme tudi dolžnik. Upnikom se ga ne pošilja, za upnike se ga objavi. In pravnomočen bo 15 dni po prejemu. Tako, da jaz bi poklical na sodišče, zakaj sklepa še nisem prejel!
#15302
stečajnica
Osebni stečaj - osnovne informacije
1.9.2015 17:33:20
Pozdravljeni,

meni so v stečajni pisarni v Ljubljani rekli, da sklepov ne pošiljajo več. Zato sem šla sklep o odpustu obveznosti iskati sama, po preteku roka 15 dni, ko je bil pravnomočen, na sodišče. Plačala sem nekaj centov in sklep brez težav dobila. Sedaj čakam na pravnomočni sklep o končanju stečajnega postopka, ki mi ga niso poslali. Bil je objavljen na AJPESU. Verjetno bom morala ponovno na sodišče, da ga dobim. Ves postopek traja od sredine junija, približno tri mesece.
#15303
anreanre
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.9.2015 22:57:18
Sem pred tem, da podam predlog za OS. 6 mesecev Zivim v skupnem gospodinjstvu s partnerjem v njegovi hisi. Ali gre v stecajno maso tudi njegovo premozenje? Nisva porocena, in nimava skupnega premozenja.

Hvala za odg, in lp.
Ps: ali je po novem znova potrebno placati stroske predujma?
#15304
anreanre
Osebni stečaj - osnovne informacije
6.9.2015 22:57:41
Sem pred tem, da podam predlog za OS. 6 mesecev Zivim v skupnem gospodinjstvu s partnerjem v njegovi hisi. Ali gre v stecajno maso tudi njegovo premozenje? Nisva porocena, in nimava skupnega premozenja.

Hvala za odg, in lp.
Ps: ali je po novem znova potrebno placati stroske predujma?
#15305
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.9.2015 07:56:20
Anreanre, ne partnerjevo premoženje ne gre v stečajno maso, razen, če nisi ti solastnik česa. V info tudi, če nista poročena pa živita skupaj več kot 2 leti se premoženje deli, to je že kar nekaj časa, papir je samo formalnost.
#15306
anreanre
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.9.2015 09:19:33
Sejk hvala za odg.. Me pa zanima, ce morda veste - glede nato, da poskusna doba traja tudi do pet let, takrat bova s partnerjem ze zivela v skupnem naslovu ze vec kot dve leti ali lahko takrat gre njegovo premozenje v stečajno maso, kljub temu, da je bil zacetek OS sprozen prej?
#15307
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
7.9.2015 11:11:30
ne ne morejo njemu nič vzetiin njegovega ne gre nič v stečajno maso, govorim samo v primeru, če bi se vidva razšla, pa bi vi ali on hotel pri razvezi deliti, takrat se šteje skupno kar sta ustvarila in to se deli ali v primeru, da pridejo rubežniki na vrata, rubežnik ne sprašuje čigavo je on samo pobira, partner bi pa moral pol na sodišču z računi dokazovati, da so to njegove reči in če bi to dokazal, bi moral rubežnik zarubljeno vrniti. Zato v vajinem primeru, če ste vi v dolgovih, je bolje vse kar kupijeta, da kupita na njegovo ime in račune hranita, če pa jih nimata, jih pa probajta pridobiti.
#15308
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
16.9.2015 18:36:13
mal bol razloži kaj te zanima upravni spor pritožba na sklep fursa ...
#15312
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.9.2015 08:49:57
Zadnjič je bila debata o trajanju zaključka. Le ena od zadnjih izkušenj v Ljubljani:

Trajanje preizkusne dobe: do 20.8.

21.8. sklep o odpustu obveznosti
16.9. končno poročilo upravitelja in sklep o ustavitvi izterjave in zasega dobroimetja
17.9. sklep o končanju stečajnega postopka
18.9. vsi papirji za ustavitev na banki in službi

Torej slab mesec od konca trajanja preizkusne dobe je vse zaključeno.
Bi rekel, da je to kar hitro.
#15315
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.9.2015 17:42:03
da načeloma je tako
kakorkoli max 3. mesece po preizkusnem obdobju je vsega konec razen izjeme ko upravitelj kaj glumi okoli premoženja.
#15316
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.9.2015 13:58:28
mene pa zanima kaj se zgodi z zarubljenimi sredstvi po izdaji sklepa o odpustu obveznosti?

Če vzamemo kar prejšnji primer...
- trajanje poizkusne dobe do 20.08.,
- sklep o odpustu 21.08.,
- končno poročilo upravitelja in sklep o ustavitvi izterjave in zasega dobroimetja 16.09.,
- sklep o končanju stečajnega postopka 17.09.,
- vsi papirji za ustavitev na banki in v službi 18.09.

plača pa pride na račun 15.09.? jo stečajni nakaže nazaj na TRR ali ostane v stečajni masi?
#15317
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.9.2015 14:39:22
Važen je datum pravnomočnosti odpusta obveznosti!
Vse po tem datomu je tvoje.
#15318
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.9.2015 14:47:04
Luštrek napisal:
Važen je datum pravnomočnosti odpusta obveznosti!
Vse po tem datomu je tvoje.


kdaj pa postane pravnomočen?

8/15 dni po izdaji sklepa? ali 8/15 dni po vročitvi?
#15319
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.9.2015 15:50:59
15 dni po prejemu! V AJPESu je vpisano kdaj je postal pravnomočen tam preveri!
#15320
Magda1973
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.9.2015 16:42:22
Luštrek napisal:
15 dni po prejemu! V AJPESu je vpisano kdaj je postal pravnomočen tam preveri!

Hvala za odgovor!
#15321
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
24.9.2015 08:58:29
Nekje sem srečal zapis za pravnomočnost odpusta 9.9.2015 (v zgornjem primeru). Lahko je pa dejansko problem, ker so sklep o ustavitvi izdali šele 16.9. Najbrž bi moral stečajc vrnit tisto, kar je bilo 15.9. viška nakazanega na fid. račun, ne vem pa ne - v tem primeru ni bilo nič nakazano na fid.račun, tako da ne vem.
#15322
irash
Osebni stečaj - osnovne informacije
28.9.2015 09:08:27
Mene pa zanima po koncu osebnega stečaja - Imam odprt račun pri NLB,vendar mi pravijo, da imam lahko samo osebnega in to 4 leta, brez limitov in kreditnih kartic. Zanima me
ali imajo to vse banke tako.

Hvala in lp Irena
#15325
irash
Osebni stečaj - osnovne informacije
28.9.2015 09:10:54
Zanima me ali je res, da po osebnem stečaju si vpisan v SISbon in ne moreš imeti 4 leta drugačen račun kot osnovni, se pravi brez limitov, kreditnih kartic....

Hvala in lp Irena
#15326
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
28.9.2015 09:35:18
Vpisan v SISBON si res še 4 leta po pravnomočnosti zaključka. Tako, da ti banke najverjetneje res ne dajo limitov in kreditov. Ni pa to obveza, je odločitev banke, vendar praksa kaže tako!
#15327
EDIN DINO
Osebni stečaj - osnovne informacije
28.9.2015 10:55:45
Pozdravljeni! Sem že več kot dve leti v osebnem stečaju. Sedaj sem dobil življensko priliko in sicer službo na Danskem.In seveda sedaj je nastal velik problem saj z priznano slo minimalno plačo niti v teoriji nemorem preživeti meseca kaj šele v praksi. Po zakonu nebi smel zavrniti službe ker bi bil v postopku a kako naj pogodbo podpišem če ne bom mogu niti meseca shajati.Ali obstaja kakršnakoli možnost v tem primeru. Naj bo jasno jaz ne želim prikrivati česarkoli oziroma ne želim vsega denarja zasebe ampak želim da bi se mi omogočilo nek normalen znesek da lahko preživim mesec ostalo pa naj vzame stečajnik. Lansko zimsko sezono sem delal v Avstriji. Sodišče mi je odobrilo odpreti račun v Avstriji in sem mesečno sam nakazoval stečajniku na fiduciran račun ter mu pošiljal kopije plačilnih list in je potekalo vse ok.Ampak Avstrija je eno Danska je drugo. Stanovanja garsonjere so od 400€ dalje plus stroški in sem že čez minimalca in kaj naj jem cell mesec kako naj grem v službo čez mesec.Mislim to je taka nesmiselna luknja v zakonu. Ali bilo kdo ve kaj in kako narediti. hvala
#15328
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
28.9.2015 14:56:24
dogovori se z stečajnim upraviteljem koliko bi ti pustil glede na življenske stroške na danskem Seveda z njim skleni dogovor ki mora bit pismen da ne bo kasneje kakih zapletov.
#15329
EDIN DINO
Osebni stečaj - osnovne informacije
29.9.2015 09:21:03
Torej obstaja možnost dogovora z stečajnim upraviteljem. Ga bom še ta trenutek kontaktiral in sporočim kaj meni stečajni glede tega...
#15330
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se