Skip to content

Pravo za telebane - največji slovenski pravni portal

hitri pravni nasvet


Domov

Osebni stečaj - osnovne informacije E-pošta
(55 glasov)
Avtor: Luka Podjed, odvetnik   
14.10.2008

Morda je za slovensko uho besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko nenavadna, morda doslej tudi nesmiselna, a zakonodajalec je poskrbel, da bo v prihodnje tudi v naših ušesih zvenela bistveno bolj domače in običajno.

S 1. oktobrom 2008 so namreč pričele veljati določbe oddelka 5.11. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo pravila postopka osebnega stečaja.Komu je osebni stečaj namenjen?

Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom ("navadnim" fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.).

 

Kakšni so pogoji za začetek postopka osebnega stečaja?

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost).

 

Kako poteka stečajni postopek?

Dolžnik, ki je vložil predlog za začetek postopka osebnega stečaja, ali pa je bil ta proti njemu vložen, mora sodišču podati poročilo o stanju svojega premoženja.

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da NE more:

  • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, samostojnemu podjetniku ali zasebniku pa preneha takšen status;
  • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva;
  • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa;
  • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
V postopku osebnega stečaja vodi dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa.
 
 

Kaj spada v stečajno maso? 

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.
 
 

Kakšne so posledice po končanem postopku? 

Po končanem postopku dolžnik NI prost obveznosti, ki v postopku niso bile v celoti poplačane! 
 
Lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo poplačane.
 
Da bi preprečili, da bi se dolžnik večkrat zaporedoma posluževal te možnosti, zakon določa, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti preteči najmanj deset let. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti.
 
 

Kakšni so stroški postopka?

Predlagatelj osebnega stečaja bo moral ob vložitvi predloga plačati predujem za kritje začetnih stroškov postopka, pri čemer je višina predujma odvisna od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila upnikov, in lahko znaša od 1.500 EUR naprej.

 

Pametni e-obrazci:

Predlog za začetek osebnega stečaja

Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti  

 


 
Komentirajte (1969 komentarjev)
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
20.4.2014 23:05:54
Takšen sklep lahko izda samo sodišče.
#14586
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 07:36:13
Pozdravljen lustrek....vem da sklep izdaja samo sodisce,napacno sem vprasanje postavo.Zanima me kje in kdo je info4444 povedal za ta zakon,ker meni ne dajo isplacanih dnevnic malce prevoza.Samo min.placa.
#14587
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 07:36:43
Pozdravljen lustrek....vem da sklep izdaja samo sodisce,napacno sem vprasanje postavo.Zanima me kje in kdo je info4444 povedal za ta zakon,ker meni ne dajo isplacanih dnevnic malce prevoza.Samo min.placa.
#14588
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 07:37:10
Pozdravljen lustrek....vem da sklep izdaja samo sodisce,napacno sem vprasanje postavo.Zanima me kje in kdo je info4444 povedal za ta zakon,ker meni ne dajo isplacanih dnevnic malce prevoza.Samo min.placa.
#14589
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 07:37:43
Pozdravljen lustrek....vem da sklep izdaja samo sodisce,napacno sem vprasanje postavo.Zanima me kje in kdo je info4444 povedal za ta zakon,ker meni ne dajo isplacanih dnevnic malce prevoza.Samo min.placa.
#14590
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 08:22:10
Na iste clene in zakone sem poskusal tudi jaz. Vcasih so sodisca to odobravala. Dolocena ja, dolocena ne. Sedaj pa je visje sodisce s sklepom ki sem ga objavil postavilo sodno prakso in utemeljilo da se to rubi. Tako da zal.
#14591
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 08:52:55
vse okol OS mi je sestavil muzo in okol dnevnic tudi
mojemu znancu tudi je pa šel v stečaj pred mesecem dni in ima isti sklep in mu tudi ostajajo vsa nakazila kar se dela tiče
#14592
info4444
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 08:55:04
luštrek to ni res
#14593
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 10:33:21
Ja hvala bogu ce se katero sodisce odobri. Jaz sem po pritozbi sem dobil sklep visjega sodisca. In ta sklep je javno objavljen kot sodna praksa. Tako da zanasat se na to da bos dobil se ni pametno. Poskusis pa vsekakor lahko. Je pa mojemu znancu tudi muzi sestavil in so mu v mb zavrnili.
#14594
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
21.4.2014 15:01:35
kaj bi pa moral napisat v pritozbi za sodisce,da bi mi odobrili malco prevoz dnevnice...probal sem marsikaj pa nic od tega dobil sem idobreno samo dodatek na otroka poleg min.place
#14595
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 12:40:34
S pritozbo bos tezko uspel, saj vsako pritozbo obravnava visje sodisce v lj, ki pa je zavzelo stalisce da to spada v stecajno maso.
#14597
tejko
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 15:24:31
imam eno vprašanje, kolega ki je v osebnem stečaju ima kredit,ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah,ki pa niso njegova last(lastniki so starši).kaj se lahko zgodi v tem primeru?
#14598
tejko
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 15:25:06
imam eno vprašanje, kolega ki je v osebnem stečaju ima kredit,ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah,ki pa niso njegova last(lastniki so starši).kaj se lahko zgodi v tem primeru,če ne plačuje kredita?
#14599
tejko
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 15:25:16
imam eno vprašanje, kolega ki je v osebnem stečaju ima kredit,ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah,ki pa niso njegova last(lastniki so starši).kaj se lahko zgodi v tem primeru,če ne plačuje kredita?
#14600
tejko
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 15:25:37
imam eno vprašanje, kolega ki je v osebnem stečaju ima kredit,ki je zavarovan s hipoteko na nepremičninah,ki pa niso njegova last(lastniki so starši).kaj se lahko zgodi v tem primeru,če ne plačuje kredita?
#14601
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 16:01:18
Banka vzame nepremičnino? Isto, kot če kateregakoli hipotekarnega kredita ne plačaš... to bi verjetno šlo izven stečaja in bi banka direktno pobrala denar od nepremičnine, nepremičnina ne bi šla v stečajno maso.
Bi pa znala biti zanimiva komplikacija, če bi želel pa rešit nepremičnino in kredit še naprej plačevat. Verjetno bi bilo potrebno nekako prenest kredit na koga drugega ali kaj podobnega.
#14602
muzo
Osebni stečaj - osnovne informacije
22.4.2014 17:22:47
hipoteko lahko vnovčijo do zadnjega dne preizkusnega obdobja če jo ne porok ki je dal hipoteko ni več dolžan saj je glavnemu dolžniku bil dolg sodno odpuščen
#14604
EDIN DINO
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 09:13:40
Pozdravljeni!

Ai mi ahko kdo pove koliko ti pripada na enega otroka oziroma koliko denarja ti mora pustiti stečajnik za dva otroka poleg minimalne plače,..torej kot sem zgoraj videl dnevnic in prevoza ti menda več ne priznajo in ti poberejo,..zdaj pa mi eni govorijo da je cenzus za otroka 260€ ne glede ali jih imaš enega ali pet? kako je sedaj s tem? Hvala
#14605
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 09:45:59
Sem dal par strani nazaj gor trenutne podatke:

...
prvega otroka, ki je najstarejši


212,17

vsakega naslednjega otroka

185,65
#14606
sedmica
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 13:25:33
Lepo prosim, če kdo ve.....

kako je z dodatkom za otroka,če oba dobivata tudi državno štipendijo ( tudi socialni transfer,kot otrpški dodatek ),
ostane oboje - državna štipendija in zgoraj navedena dodatka k minimalni plači ?

Hvala
#14607
šejk
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 13:29:25
ojla lep pozdrav, imam eno vprašanje, v bistvu sprašujemo eno določeno osebo, pa nažalost ne vem kako mu je imel, nisem si zapomnila. Zanimam se za račun, ki ga odpreš v banki, jaz sem namreč po zaključenem stečaju odprla račun v NLB, dobila sem seveda osnovni račun, ko sem hotela izvedeti zakaj osnovni in ne klasični, so povedali po 3 mesecih tega računa, bomo spremenili v klasični. No sedaj so minili 3 meseci, sem se zglasila v banki, tu pa je nastal za njih velik problem, namreč po stranskih tirih sem izvedela, da mora miniti od pravnomočnega sklepa, da je stečaj zaključen 6 mesecev in lahko dobiš klasični račun, v moji banki pa so povedali, da bom klasični račun dobila šele po 4 letih, ko bo vse izbrisano iz Ajpesa. Sem malo znorela, ampak ona pravi, da je to politika banke in da sta z šefom zelo veliko prečekirala in povpraševala o tem in da je to tako kot je, po 4 leti. Zdaj pa jaz sprašujem tega, ki je to objavil v kateri NLB banki se je on pogovarjal z šefom in zahteval svoje pravice ter dobil odobren limit in nima nobenih problemov več na tej banki. Sprašujem namreč zato, ker mi je ta gospa v banki rekla, ko sem malo znorela, naj to vse na papir vržem in vse konkretno navedem kako je to vse potekalo, pa bo ona posredovala to naprej, pa mogoče rata kaj iz tega. ZATO PROSIM TEGA, KI JE TO NAPISAL Z BANKO KAKO NIMA VEČ PROBLEMOV NAJ SE MI JAVI IN NAJ NAPIŠE KATRA BANKA JE TO, HVALAAAAA
#14608
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 14:25:07
pozdravljen schoo...jaz imam odobren ta dodatek za otroke,ampak se mi ta dodatek zmanjsa za visino otr.dodatka.od 212 mi odbijejo cca.100€ otroskih tako da dobim samo okoli 100€ dodatka za otroka poleg min.place.lp
#14609
Denis80
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 14:25:37
pozdravljen schoo...jaz imam odobren ta dodatek za otroke,ampak se mi ta dodatek zmanjsa za visino otr.dodatka.od 212 mi odbijejo cca.100€ otroskih tako da dobim samo okoli 100€ dodatka za otroka poleg min.place.lp
#14610
schoo
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 14:35:34
Zanimivo, očitno je praksa zelo različna. Po mojih podatkih dodatka ne bi smeli odbijati - je to zrastlo na zelniku tvojega stečajca ali sodišča? Ker meni je stečajc prav tako nekaj pametoval, pa sem zahteval od sodišča pojasnilo s točnimi ciframi in ga po nekaj muke tudi prejel. Otroški dodatki so povsem neodvisni od tega.
#14611
Luštrek
Osebni stečaj - osnovne informacije
23.4.2014 18:35:38
Hm. Meni otroskega niso odbijali. Odbijali pa so za starejsega stipendijo. Ima pa kadrovsko stipendijo.
#14612
Ta tema ima preveč komentarjev, da bi jih bilo mogoče vse prikazati. Vse komentarje si lahko ogledate na forumu.

Pravni nasvet   Komentirajte to novico...

Iskanje po spletni strani

Prijava


Pozabljeno geslo?
Registrirajte se